برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 (17026 مشاهده)
هوش معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی (16583 مشاهده)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم (15066 مشاهده)
عوامل موثر بر مشکلات عاطفی خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان (14774 مشاهده)
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت‌های قبل و بعد از عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390 (14269 مشاهده)
تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (13093 مشاهده)
رابطه‌ی برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در استان گلستان (12769 مشاهده)
کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان (12602 مشاهده)
تأثیر تکنیک آرامسازی پیشروندۀ عضلانی بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز (12559 مشاهده)
بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان‌های شهر مشهد (12178 مشاهده)
ارزیابی بیماران مبتلا به کهیر مزمن در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه آلرژی بیمارستان ولیعصر زنجان (11385 مشاهده)
بررسی علل بستری مادران باردار در اتاق زایمان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان (11289 مشاهده)
تبیین تجارب پرستاران از تعارضات درون گروهی: مطالعه کیفی (11195 مشاهده)
وقفه‌های تنفسی خواب در بیماران مبتلا به سکته مغزی و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز (10766 مشاهده)
کیفیت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبریز از دیدگاه مددجویان (10696 مشاهده)
تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI) (10540 مشاهده)
تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش‌ مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده (10514 مشاهده)
بررسی وضعیت سازگاری در جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای فردی (10313 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در یکی از مراکز آموز شی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط با عوامل خطرزای پوکی استخوان سال 1386 (10254 مشاهده)
نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان (9901 مشاهده)
بررسی علل انجام سزارین در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (9820 مشاهده)
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلان ‌غرب در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم (9809 مشاهده)
بررسی مشکلات پرستاران در ارتقاء سطح کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی (9573 مشاهده)
اثر بخشی آموزش گروهی با لوح فشرده بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 ساله مبتلا به آسم (9481 مشاهده)
بررسی وضعیت حمایت اطلاعاتی و حمایت ابزاری از بیماران همودیالیزی بیمارستان‌های زنجان در سال 1389 (9315 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 (3390 دریافت)
تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش‌ مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده (2175 دریافت)
رابطه‌ی برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در استان گلستان (1892 دریافت)
بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان‌های شهر مشهد (1859 دریافت)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم (1766 دریافت)
کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1736 دریافت)
هوش معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی (1678 دریافت)
عوامل موثر بر مشکلات عاطفی خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان (1639 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری در زنان (1615 دریافت)
نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان (1605 دریافت)
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت‌های قبل و بعد از عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390 (1604 دریافت)
تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI) (1575 دریافت)
کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در پیش‌بینی میزان مصرف میان وعده‌های کم ارزش در دانش آموزان دختر (1541 دریافت)
تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (1518 دریافت)
بررسی مشکلات پرستاران در ارتقاء سطح کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی (1469 دریافت)
بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود در بیماران کرونری قلب بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1390 (1419 دریافت)
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلان ‌غرب در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم (1377 دریافت)
بررسی علل انجام سزارین در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1371 دریافت)
بررسی وضعیت چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی دختران نوجوان دبیرستانی منطقه غرب تهران سال 1387 (1359 دریافت)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی پرستاران با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان سال 1391 (1319 دریافت)
کیفیت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبریز از دیدگاه مددجویان (1298 دریافت)
بررسی رفتارهای تغذیه‌ای دانشجویان دختر خوابگاهی در جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن در سال 1388 (1273 دریافت)
تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر تغییرات وزن بیماران همودیالیزی بین جلسات دیالیز (1252 دریافت)
بررسی وضعیت سازگاری در جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای فردی (1239 دریافت)
بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار درباره مصرف اسید فولیک و عوامل موثر بر آن (1227 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اطلاعات ( 10120 بازدید)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 6444 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 6319 بازدید)
تماس با دفتر مجله ( 6220 بازدید)
تغییرات نشریه ( 6128 بازدید)
اهداف مجله ( 6068 بازدید)
کادر مدیر اجرایی ( 5229 بازدید)
کادر مدیر اجرایی ( 5143 بازدید)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 4672 بازدید)
خوش آمدید ( 1409 بازدید)
راهنمای اخلاق ( 570 بازدید)
اطلاعات آخرین شماره ( 353 بازدید)
تغییر زبان مجله از فارسی به انگلسی ( 5 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تغییرات نشریه ( 206 ارسال)
خوش آمدید ( 132 ارسال)
تماس با دفتر مجله ( 131 ارسال)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 117 ارسال)
اطلاعات ( 113 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 102 ارسال)
اهداف مجله ( 91 ارسال)
کادر مدیر اجرایی ( 74 ارسال)
کادر مدیر اجرایی ( 64 ارسال)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 57 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تغییرات نشریه ( 780 چاپ)
اطلاعات ( 654 چاپ)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 640 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 629 چاپ)
اهداف مجله ( 601 چاپ)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 570 چاپ)
تماس با دفتر مجله ( 557 چاپ)
کادر مدیر اجرایی ( 534 چاپ)
کادر مدیر اجرایی ( 514 چاپ)
خوش آمدید ( 489 چاپ)
اطلاعات آخرین شماره ( 97 چاپ)
راهنمای اخلاق ( 79 چاپ)
تغییر زبان مجله از فارسی به انگلسی ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb