برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 (17350 مشاهده)
هوش معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی (16772 مشاهده)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم (15352 مشاهده)
عوامل موثر بر مشکلات عاطفی خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان (15018 مشاهده)
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت‌های قبل و بعد از عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390 (14455 مشاهده)
تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (13296 مشاهده)
رابطه‌ی برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در استان گلستان (13005 مشاهده)
کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان (12801 مشاهده)
تأثیر تکنیک آرامسازی پیشروندۀ عضلانی بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز (12745 مشاهده)
بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان‌های شهر مشهد (12434 مشاهده)
ارزیابی بیماران مبتلا به کهیر مزمن در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه آلرژی بیمارستان ولیعصر زنجان (11549 مشاهده)
بررسی علل بستری مادران باردار در اتاق زایمان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان (11418 مشاهده)
تبیین تجارب پرستاران از تعارضات درون گروهی: مطالعه کیفی (11291 مشاهده)
تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش‌ مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده (10893 مشاهده)
وقفه‌های تنفسی خواب در بیماران مبتلا به سکته مغزی و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز (10885 مشاهده)
کیفیت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبریز از دیدگاه مددجویان (10831 مشاهده)
تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI) (10772 مشاهده)
بررسی وضعیت سازگاری در جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای فردی (10377 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در یکی از مراکز آموز شی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط با عوامل خطرزای پوکی استخوان سال 1386 (10328 مشاهده)
نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان (10152 مشاهده)
بررسی علل انجام سزارین در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (9910 مشاهده)
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلان ‌غرب در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم (9885 مشاهده)
بررسی مشکلات پرستاران در ارتقاء سطح کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی (9777 مشاهده)
اثر بخشی آموزش گروهی با لوح فشرده بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 ساله مبتلا به آسم (9562 مشاهده)
بررسی وضعیت حمایت اطلاعاتی و حمایت ابزاری از بیماران همودیالیزی بیمارستان‌های زنجان در سال 1389 (9399 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 (3456 دریافت)
تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش‌ مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده (2250 دریافت)
رابطه‌ی برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در استان گلستان (1925 دریافت)
بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان‌های شهر مشهد (1913 دریافت)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم (1843 دریافت)
کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1787 دریافت)
هوش معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی (1716 دریافت)
عوامل موثر بر مشکلات عاطفی خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان (1703 دریافت)
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت‌های قبل و بعد از عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390 (1665 دریافت)
نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان (1663 دریافت)
تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI) (1658 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری در زنان (1656 دریافت)
کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در پیش‌بینی میزان مصرف میان وعده‌های کم ارزش در دانش آموزان دختر (1601 دریافت)
تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (1573 دریافت)
بررسی مشکلات پرستاران در ارتقاء سطح کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی (1510 دریافت)
بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود در بیماران کرونری قلب بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1390 (1458 دریافت)
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلان ‌غرب در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم (1424 دریافت)
بررسی علل انجام سزارین در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1420 دریافت)
بررسی وضعیت چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی دختران نوجوان دبیرستانی منطقه غرب تهران سال 1387 (1400 دریافت)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی پرستاران با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان سال 1391 (1376 دریافت)
کیفیت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبریز از دیدگاه مددجویان (1335 دریافت)
بررسی رفتارهای تغذیه‌ای دانشجویان دختر خوابگاهی در جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن در سال 1388 (1318 دریافت)
روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ 12 سوالی سلامت عمومی با سبک نمره دهی C-GHQ در زنان (1307 دریافت)
تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر تغییرات وزن بیماران همودیالیزی بین جلسات دیالیز (1283 دریافت)
بررسی سطح آگاهی پرسنل اتاق عمل از منابع احتراق در اتاق عمل و راه‌های پیشگیری از آن (1278 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اطلاعات ( 10379 بازدید)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 6730 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 6577 بازدید)
تماس با دفتر مجله ( 6352 بازدید)
اهداف مجله ( 6295 بازدید)
تغییرات نشریه ( 6255 بازدید)
کادر مدیر اجرایی ( 5439 بازدید)
کادر مدیر اجرایی ( 5352 بازدید)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 4754 بازدید)
تازه ترین مقاله ها ( 1437 بازدید)
راهنمای اخلاق ( 759 بازدید)
اطلاعات آخرین شماره ( 369 بازدید)
تغییر زبان مجله ( 114 بازدید)
تغییر زبان مجله از فارسی به انگلیسی ( 30 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تغییرات نشریه ( 206 ارسال)
تازه ترین مقاله ها ( 132 ارسال)
تماس با دفتر مجله ( 131 ارسال)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 117 ارسال)
اطلاعات ( 113 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 102 ارسال)
اهداف مجله ( 91 ارسال)
کادر مدیر اجرایی ( 74 ارسال)
کادر مدیر اجرایی ( 64 ارسال)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 57 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تغییرات نشریه ( 798 چاپ)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 727 چاپ)
اهداف مجله ( 684 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 679 چاپ)
اطلاعات ( 671 چاپ)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 575 چاپ)
تماس با دفتر مجله ( 573 چاپ)
کادر مدیر اجرایی ( 550 چاپ)
کادر مدیر اجرایی ( 532 چاپ)
تازه ترین مقاله ها ( 494 چاپ)
راهنمای اخلاق ( 138 چاپ)
اطلاعات آخرین شماره ( 100 چاپ)
تغییر زبان مجله ( 22 چاپ)
تغییر زبان مجله از فارسی به انگلیسی ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb