برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   [صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلی سایت شبکه :: ستاد شبکه بهداشت شهرستان :: مرکز بهداشت شهرستان :: پشتیبانی :: اخبار شبکه بهداشت  :: تماس با ما :: درباره طارم ::
:: یکی از صفحات را انتخاب کنید: ::
  ریاست شبکه بهداشت 
  معرفی ریاست شبکه بهداشت 
  حراست 
  مسئول دفتر و روابط عمومی 
  دستورالعمل ها 
  امور بودجه 
  نظارت مواد غذایی و بهداشتی 
  نظارت بر امور درمان 
  امار و خدمات ماشینی 
  مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا 
  شرح وظایف  
  عملکرد نظارت بر مواد غذایی 
  شرح وظایف نظارت بر درمان 
  عملکرد نظارت بر درمان 
  شرح وظایف روابط عمومی 
  عملکرد روابط عمومی 
  شرح وظایف حراست 
  عملکرد حراست 
  شرح وظایف بودجه 
  عملکرد امور بودجه 
  شرح وظایف آمار 
  عملکرد آمار 
  شرح وظایف مدیریت بحران  
  عملکرد مدیریت بحران 
  آموزش 
  مواد غذایی غیر مجاز 
  فرم ها 
برای مشاهده کل مطالب بخش شبکه بهداشت اینجا را کلیک کنید.
وب سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم