سردر جدید پردیس مرکزی دانشگاه <a href="http://stemcell2017.com/">دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی </a> <a href="http://stemcell2017.com/">دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی </a> <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه یادمان شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس دانشگاه کتابخانه مرکزی (در دست ساخت) دانشکده دندانپزشکی
شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
leader
webda
صفحه اصلی
  اخبار دانشگاه :
AWT IMAGE ۱۳۹۶/۱/۵ - در عصر سومین روز از سال نو؛ دکتر صائینی از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی سجاس بازدید کرد

AWT IMAGE ۱۳۹۶/۱/۵ - پیام نوروزی مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بمناسبت آغاز سال 1396 خورشیدی

AWT IMAGE ۱۳۹۶/۱/۵ - دکتر پزشکی مسئول کشیک نوروزی ستاد دانشگاه از بیمارستان موسوی و ولیعصر (عج ) زنجان بازدید داشت.

AWT IMAGE ۱۳۹۶/۱/۴ - بازدیددکترمحمدرضاصائینی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان از مرکزجامع خدمات سلامت سلطانیه

AWT IMAGE ۱۳۹۶/۱/۲ - بازدید دکتر محمدرضامهراسبی مسئول کشیک ستادو عضوهیات رئیسه ازبیمارستانهای موسوی وولیعصرزنجان

AWT IMAGE ۱۳۹۶/۱/۲ - بازدید دکتر محمدرضا جمشیدی معاون درمان دانشگاه از فعالیت واحدهادرتعطیلات نوروزی

AWT IMAGE ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - دکترشغلی مسئول کشیک نوروزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان ازبیمارستانهای امدادی ابهروخرمدره بازدید کرد

AWT IMAGE ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - سرپرست اورژانس کشور اعلام کرد:انجام ۲۵هزار ماموریت اورژانسی از ابتدای طرح نوروزی

بایگانی اخبار