بخشهای ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 305 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش همگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 318 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تالار افتخارات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 304 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سامانه ها 1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 
سامانه های مدیریت خدمات بهداشتی
سامانه های خدمات عمومی و مدیریت اداری

دفعات مشاهده: 306 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصاحبه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 324 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر