[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
حوزه ریاست::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت آموزشی::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
تماس با ما::
::
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: سیستم PACS ::

جهت دسترسی به سیستم لطفا روی لینک مورد نظر کلیک نمائید  :

NEWS

*قابل توجه همکارانی که خواستار دسترسی و مشاهده تصاویر خارج از مرکز  میباشند *

(جهت دسترسی و مشاهده تصاویر از مرورگرهای firefoxو google chrome با ورژن بالا استقاده نمایید)

  لینک 1  سیستم PACS  جهت دسترسی و مشاهده تصاویر خارج از بیمارستان

 لینک 2  سیستم PACS  جهت دسترسی و مشاهده تصاویر از داخل بیمارستان

NEWS

(لازم به ذکر است که تنها بخشهای درمانی ، پزشکان و رادیولوژیست های مرکز رمز عبور سیستم را دارا میباشند. )

NEWS

معرفی سیستم بایگانی و انتقال تصاویر (Picture Archiving and Communication System (PACS ::
تصویربرداری از اندام ها وارگان های بدن درتشخیص بیماری به پزشکان کمک شایانی می کند تا درتصمیم گیری نوع درمان بیماران موفق عمل کنند. کیفیت تصویرگرفته شده ، تعداد تصاویر، ابعاد تصاویر، سرعت انتقال تصاویربرای پزشک معالج و نوع بایگانی تصاویر برای دسترسی سریع و مجدد، همه فاکتورهای مهمی هستند که در تصویربرداری پزشکی مدنظر بوده اند. با ظهورتجهیزات پزشکی دیجیتال و پیشرفته و نیزگرایش عرصه علوم پزشکی به جنبش نرم افزاری، همچنین لزوم تلاش بیمارستان ها به سوی یکپارچه‌سازی اطلاعات بهداشتی ودرمانی، دربیمارستان های کشورگام های اساسی دراستفاده ازفناوری اطلاعات برداشته شده است. بسیاری ازروش های تصویربرداری جدید ازجمله رادیوگرافی ، سونوگرافی و سی‌تی اسکن دیجیتالی شده اند. سیستم ارتباط وبایگانی پزشکی PACS ، ازپیشرفته ترین سیستم ها دراین عرصه به شمارمی رود.

AWT IMAGE

بــرای اولـیــن بــار درســال 1982درکـنـفـرانـس تصویربرداری پزشکی (IEEE) ، سیستمی معرفی شد که امکان ذخیره، نمایش و انتقال تصاویر و اطــلاعـات دیگـر را انجـام مـی داد. ایـن سیستـم درهمان سال ازسوی انجمن رادیولوژی آمریکا تایید شد و درسال 1984نیز مورد توجه کنگره رادیولوژی اروپا(ECR)قرارگرفت که (PACS) ‌نـــــامـــیـــــده شـــــد.کـــلــمــــه PACS مــخــفــــف واژه Picture Archive and Communication System یــاسـیـسـتـم آرشـیـووانـتـقـال تـصـاویـر اسـت. ایـن سیستم شامل یک مجموعه نرم افزار تحت شبکه اســــت کــــه بــــه صـــورت کـلـــی، تـصـــاویـــر را از دستگاه‌های تصویربرداری با خروجی دیجیتال (مـانـنـد Ct اسـکـن،MRI،رادیـوگـرافـی دیـجـیتال) دریـافـت کـرده به این ترتیب می توان به هدف اتــومــاسـیــون بـخـش تـصـویـربـرداری یـا کـاهـش اسـتـفــاده ازفـیـلــم  بـخــش تـصــویــربــرداری یـک بیمارستان و یا مرکز تصویربرداری نزدیک شد. هرسیستم از اجزای مختلفی تشکیل شده است که درون سیستم به یکدیگرمتصل شده‌اند و در مجموع سیستم PACS را تشکیل می دهند. جهت اتصال درون سیستمی ، خروجی ها و ورودی های اجزای مختلف آن سیستم می بایست از یک استاندارد تبعیت کنند. تنها در این صورت است که یک سیستم شکل گرفته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در یک مجموعه تصویربرداری ، شــامـل دستگـاه هـای تصـویـربـرداری ، دستگـاه‌هـای چـاپ فیلـم ونـرم افـزار PACS، استانداردی تحت عنوان DICOMحاکم است.
واژه DICOM ازعبارت  Digital Imaging and Communication in Medicineاستخراج شـده اسـت.DICOM درواقـع اسـتـانـداردی درزمـیـنـه ارتـبـاط سـیـسـتـم هـا است که کلیه سیستم‌های تصویربرداری می بایست با آن همخوانی داشته باشند. فایل های تصویری DICOM ، علاوه بر اینکه دارای اطلاعات تصویری شامل اطلاعات سایز و ماتریس تصویر هستند، حاوی اطلاعات متنی بیمار و پزشکی است. اطلاعاتی ازقبیل نام ونام خانوادگی ،  سن ، جنس ، حتی آدرس بیمار، همچنین اطلاعات کامل نوع دستگاه تصویربرداری و بسیاری اطلاعات دیگردر فایل تصویری بیمار ثبت می شود. کلیه سیستم هایی که در زمینه تصویربرداری فعالیت می کنند می بایست از این استاندارد تبعیت کنند. به عنوان نمونه، دستگاه های تصویربرداری جهت ارسال تصاویر به سیستم PACS، ازپروتکل DICOM Send، سیستم های PACS جهت دریافت تصویر از پروتکل  DICOM Receive و پرینترها و تصویر برداری های لیزری که به دستگاه تصویربرداری متصل می شوند از پروتکل DICOM Print استفاده می کنند. نمونه کوچکی از یک شبکه اتـصـال دسـتـگـاه هـایـی کـه ازاسـتـاندارد DICOM تبعیت می کنند درشکل (1) مشاهده می‌شود.
درسـیـسـتـم تـصـویـربـرداری آنـالـوگ مـشـکلات فراوانی وجود دارد که ازآن‌جمله مـی‌تـوان بـه مـواردی از قـبیل نارضایتی پزشکان و رادیولوژیست ها و نیز بیماران به خاطرکیفیت ، کمیت و نیاز به تکرار تصاویر اشاره کرد که باعث افزایش پرتوگیری بیماران می شود و از سوی دیگر مبالغ زیادی باید صرف هزینه حفظ و نگهداری فیلم ها شود. بنابراین هدف اصلی استفاده ازسیستم PACS، ارتقای بازده موثرکاری درکنار قابلیت‌های تشخیصی پزشکان است. با استفاده از این سیستم با یک تصویربرداری از اعضای بدن بیمار چندین تصویر از بعدهای مختلف و با کیفیت مناسب گرفته شده و در هارددیسک کامپیوتر ذخیره و بایگانی می شود. تصاویر در مانیتورهای باکیفیت مناسب در معرض دید متخصصان رادیولوژی قرار می گیرد تا گزارش مناسب و کاملی تهیه کند  به صورت شبکه بندی است. PACS امکان انتقال تصویردیجیتال به هریک ازبخش های شبکه‌‌بندی شده بیمارستان یا خارج ازبیمارستان ازطریق شبکه منطقه گسترده (WAN) یا  اینترنت ، دسترس مستقیم پزشک به تصاویر ذخیره شده و درنتیجه کاهش وابستگی پـزشـک بـه تکنسیـن، دستـرسـی هـم زمـان جـراحـان، پـزشکـان مـرجع و پرسنل بخش اورژانس را فراهم می سازد. ذخیره تصویردیجیتال می تواند به برطرف شدن مشکلات مرتبط با ذخیره فیلم ها نظیرگم شدن فیلم ها و برداشت مجدد، نیاز به نسخه برداری ازفیلم ها، حجـم زیـاد فیلـم وهـزینـه بـالای فیلـم نیـزکمک مـــی‌کـنـــد. در اغـلـــب مـــوارد PACS بــا سـیـسـتــم اطلاعات بیمارستان (HIS) و سیستم اطلاعات رادیـولـوژی (RIS) در تمـاس اسـت تـا بـرقراری ارتبـاط بیـن تصـاویـر، انتقـال و دریافت آن ها و همچنین دریافت اطلاعات بیمار از مناطق دور را تـسـهـیــل مــی کنـد. همکـاری ایـن سیستـم هـا می‌تواند ارتباطات بین بخش ها را بهبود بخشد و در نـهایت ، موجب بهبود و کارایی وکیفیت مراقبت ازبیماردربیمارستان شود.

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

بازگشت به صفحه اصلی

دفعات مشاهده: 47912 بار   |   دفعات چاپ: 552 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 88 بار   |   0 نظر
::
آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزش درمانی آیت اله موسوی .... شماره تماس: 33130000-024 .... دورنگار: 33131203-024 .... آدرس پست الکترونیکی: mousavihospital@zums.ac.ir