تماس با ما
واحد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زنجان
    

تلفن: 33156490-024
       
آدرس: زنجان - بلوار استاد دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره 1 طبقه سوم اتاق 414
  
مکاتبات الکترونیکی: itzums.ac.ir

تماس با ما