تماس با ما
واحد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زنجان
    

تلفن: 33156490-024
       
آدرس: زنجان - بلوار آزادی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان -معاونت تحقیقات و فناوری- واحد فناوری اطلاعات
  
مکاتبات الکترونیکی: it@zums.ac.ir

تماس با ما