دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

نامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 
دعوتنامه 
جهت دریافت لطفا اینجا کلیک نمایید

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۶ | 
نامه ارزیابی پوسچر

جهت دریافت لطفا اینجا کلیک نمایید

 

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۰ | 
نامه به شرکتها
جهت دریافت فایل لطفا اینجا کلیک نمایید

 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دعوتنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۷ | 
دعوتنامه
جهت دریافت لطفا کلیک نمایید

دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرم خطر سنجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۴ | 
فرم ارجاع خطر سنجی
جهت دریافت اینجا کلیک کنید

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر