برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   [صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی بیمارستان::
درمانی::
پاراکلینیکی::
پشتیبانی::
واحد فناوری اطلاعات::
روابط عمومی::
مددکاری اجتماعی::
منابع انسانی::
آموزش به بیمار::
دفتر اعتبار‌بخشی مرکز آموزشی‌درمانی‌ بوعلی‌سیناخرمدره::
ارتباط با ما::
::
تحول نظام سلامت

تحول نظام سلامت

بلوک همکاران

اتوماسیون اداری

فرمهای الکترونیکی

ارزیابی عملکرد کارکنان

مشاهده فیش حقوقی

پست الکترونیک

سامانه مبتنی بر عملکرد

نرم‌افزار مدیریت نگهداری

AWT IMAGE

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
روز شمار

تاریخ روز

..
پایگاه های سلامت

MED TUBE

مشاوره پزشکی

MEDlib

Heaith news

مگیران

..

AWT IMAGE

پرسشهای متداول

AWT IMAGE

سامانه یکپارچه

آموزش مداوم پزشکی

:: معرفی ::

امورمالی

مسئول امور مالی: آقای علی حق پرست

مسئول رسیدگی اسناد و امین اموال: آقای اکبر جلالی فر

مسئول اعتبارات و دفترداری : خانم حمیده نجاتی

مسئول دریافت و پرداخت: آقای سید کریم موسوی

مسئول درآمد: خانم فاطمه عزیزی

طبقه دوم - مدیریت -شماره داخلی:-214-270
اهم شرح وظایف عامل مالی:

  - سرپرستی ونظارت بر اجرای کامل روشها ،سیستمهاوخط ومشی های مالی شبکه در واحد حسابداری مالی

  - کنترل وتایید کلیه اسناد حسابداری صادره

  - کنترل وضعیت نقدینگی شبکه واتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

  - پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد

  - نظارت بر ثبت ونگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهیانه

  - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی

  - بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه

  - نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

  - همکاری با معاون مدیر مالی به منظور تهیه صورتهای مالی

  - بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک                                                                                          

  - ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه

  - نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

اهم شرح وظایف مسئول رسیدگی به اسناد:

- انجام رسیدگی اسناد ومدارک که تعهد پرداخت ایجاد مینماید و یا منجر به پرداخت میشود . طبق دستورالعمل مربوطه

- گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرت بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرت

- کنترل نهایی مدارک واسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

- تهیه و تنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری

- صدوراسناد حسابداری باتوجه به نظام مالی وصنعتی مدون دانشگاه

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی

- ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده

- نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی

- ثبت ونگهداری دفاتر قانونی و تهیه تراز های آزمایشی ماهانه

- بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه های که تعهد پرداخت ایجاد میکنند

اهم شرح وظایف مسئول اعتبارات :

- کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی و صدور آنها

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم

- اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی

- ثبت دفاتر قانونی با رعایت آیین نامه مربوطه و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونی

- تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر واحدهای مالی

- قراردادن مناسب اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه

- تایید اسناد پرداخت با ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید شبکه

اهم شرح وظایف مسئول دریافت و پرداخت:

اهم شرح وظایف مسئول درآمد:

دفعات مشاهده: 1885 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره Booali Sina Hospital of Khorramdare

پورتال مرکز آموزشی درمانی بوعلی‌سینا خرمدره