برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   [صفحه اصلی ]      
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی بیمارستان::
درمانی::
پاراکلینیکی::
پشتیبانی::
واحد فناوری اطلاعات::
روابط عمومی::
مددکاری اجتماعی::
منابع انسانی::
آموزش به بیمار::
دفتر اعتبار‌بخشی مرکز آموزشی‌درمانی‌ بوعلی‌سیناخرمدره::
ارتباط با ما::
::
تحول نظام سلامت

تحول نظام سلامت

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
روز شمار

تاریخ روز

..
پایگاه های سلامت

MED TUBE

مشاوره پزشکی

MEDlib

Heaith news

مگیران

..

AWT IMAGE

پرسشهای متداول

AWT IMAGE

سامانه یکپارچه

آموزش مداوم پزشکی

:: معرفی ::
نام واحد : حسابداری و مالی   نام مسئول واحد : آقای علی حق پرست 
شماره داخلی : ۲۷۰ تعداد پرسنل : ۵ نفر

دفعات مشاهده: 1116 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: شرح وظایف مسئول رسیدگی اسناد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۵ | 

شرح وظایف مسئول رسیدگی اسناد - آقای اکبر جلالی فر

رئوس وظایف:

- انجام رسیدگی اسناد ومدارک که تعهد پرداخت ایجاد مینماید و یا منجر به پرداخت میشود . طبق دستورالعمل مربوطه

- گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرت بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرت

- تماس با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرت احتمالی فیمابین

شرح وظایف :

- گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها ، آئین نامه ها ، مصوبات ، دستورالعمل ها ، مجوزها و احکام کارگزینی شبکه بهداشت خرم دره و بخشنامه ها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی

- کنترل نهایی مدارک واسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

- تهیه « برگ رفع نواقص » در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال ، خرید کالا و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط رسید کالا و خروج کالا از انبار

- پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت صدور کلیه اسناد حسابداری شبکه با توجه به مدارک و اعلامیه ها و صورتحسابهای رسیده مربوط و همچنین طبقه بندی صحیح آنها و کنترل ممهور بودن آنها به مهر « رسیدگی شد»

دفعات مشاهده: 4679 بار   |   دفعات چاپ: 315 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
::
:: شرح وظایف عامل مالی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۵ | 

  شرح وظایف عامل مالی : آقای علی حق پرست

 رئوس وظایف :

  - سرپرستی ونظارت بر اجرای کامل روشها ،سیستمهاوخط ومشی های مالی شبکه در واحد حسابداری مالی

  - کنترل وتایید کلیه اسناد حسابداری صادره

  - کنترل وضعیت نقدینگی شبکه واتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

  - پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد

  - نظارت بر ثبت ونگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهیانه

  - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی

  شرح وظایف :

  - بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه

  - بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه

  - نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

  - همکاری با معاون مدیر مالی به منظور تهیه صورتهای مالی

  - بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

  - اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان

  - نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده                                                                                                                 

  - پیشنهاد کلاسهای آموزشی به منظور آموزش کارکنان امور مالی

  - اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه

  -همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی

  - ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه

  - پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی

  - نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی

دفعات مشاهده: 4043 بار   |   دفعات چاپ: 255 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 42 بار   |   0 نظر
::
:: شرح وظایف مسئول اعتبارات و دفترداری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۲۲ | 

شرح وظایف مسئول اعتبارات و دفترداری : خانم حمیده نجاتی

AWT IMAGE

رئوس وظایف :

- تهیه و تنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری

- تشخیص حسابها

- صدوراسناد حسابداری باتوجه به نظام مالی وصنعتی مدون دانشگاه

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی

- ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده

- نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی

- ثبت ونگهداری دفاتر قانونی و تهیه تراز های آزمایشی ماهانه

- بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه های که تعهد پرداخت ایجاد میکنند

شرح وظایف :

- کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی و صدور آنها

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم

- اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی

- ثبت دفاتر قانونی با رعایت آیین نامه مربوطه و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونی

- تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر واحدهای مالی

- قراردادن مناسب اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه

- تایید اسناد پرداخت با ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید شبکه

- ممهورنمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر « تامین اعتبار شد »

دفعات مشاهده: 4314 بار   |   دفعات چاپ: 312 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 25 بار   |   0 نظر
::
بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره Booali Sina Hospital of Khoramdare

پورتال مرکز آموزشی درمانی بوعلی‌سینا خرمدره