Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
در باره ما::
پرسنل کتابخانه::
پایگاههای اطلاعاتی و منابع تخصصی مرتبط ::
تازه های کتابخانه::
محتوای های آموزشی ::
کارگاه های آموزشی::
منابع کتابخانه::
تبلیغات و اطلاع رسانی خدمات کتابخانه(بروشور) ::
آئین نامه ها::
اخبار و اطلاعیه ها::
گزارش عملکرد کتابخانه ::
گالری تصاویر::
نقشه سایت::
پرسش ار کتابدار::
فرم نظر سنجی::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
سامانه نوپا
..
سامانه منبع یاب

http://rsf.research.ac.ir
..
:: دفاع پایان نامه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
    
 
     دفاع از پایان نامه دانشجویی تحت عنوان :

 
بررسی ارتباط سطح آنزیمهای کبدی با در جه الاستوگرافی در بیماران  فیبرواسکن  شده در مرکز تخصصی گوارشی  زنجان در یک  بازه زمانی شش ماهه

               استاد راهنما: دکتر حسن نیشابوری
                دانشجو: علی اکبر چوبچیان


  چکیده فارسی:
مقدمه : بیماری کبد چرب غیـرالکلـی زمـانی ظهـور پیدا میکند که بیش از  %5 -10وزن کبد را چربی تشـکیل دهــد. ایــن بیمــاری شــامل طیــف گســتردهای از بیماریهای کبدی است که در اولین مرحلـه بصـورت کبـد چرب ساده اسـت و سـپس بـه اسـتیتوهپاتیـت غیــرالکلــی تبدیل میگردد و در نهایت به سیروز کبدی منجر مـیشـود در این بیمـاری گام اول درمان استفاده از رژیم کاهش وزن است، اما درجه و میزان کاهش وزن مورد نیاز جهت بهبود بیماری کبد چـرب هنوز مشخص نشده است. به علاوه فواید کبدی و خارج کبدی کاهش وزن به خوبی تعیین نشده اسـت.
روش بررسی :  در این مطالعه بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی که تمام آزمایش های مربوط به CBCوقند خون ,پروفایل چربی,فریتین و....انجام شده و سایر علل درگیری کبدی از جله هپاتیت های وایرال و اتو ایمیون و ویلسون و...رد شده است وتوسط فوق تخصص گوارش کبد چرب غیر الکلی آنها مورد تایید قرار گرفته و تحت فیبرو اسکن قرار گرفته اند در بازه ی زمانی6 ماهه وارد مطالعه شدند.جهت تمام بیماران فوق چک لیست اولیه شامل: اطلاعات دمو گرافیک ,قد(توسط یک قد سنج واحد) و وزن (توسط ترازوی عقربه ای واحد) و فشار خون,سابقه ی مصرف الکل , آنزیم های کبدی (در یک آزمایشگاه واحد معتبروابسته به دانشگاه) چک شد. در پایان داده های مربوطه واردSPSS و مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج:  گرید 0 کبد چرب در 25 (29.1%) بیمار، گرید 1 در 39 (54.7%) بیمار، گرید 2 در 14 (11.6%) و گرید 3 در 8 (4.7%) بیمار یافت شد. در بیماران مورد مطالعه 8 بیمار مبتلا به آنمی بودند، 3 (2.5%) بیمار افزایش بیلی روبین داشتند، 3 (2.5%) بیمار کمبود آهن داشتند و تنها یک (1.2%) بیمار مشکل کبدی در پی یک زمینه ایمنی یا بیماری خاص داشت. سطح آنزیم های AST و ALT به طور متوسط از سطح پایه طبیعی کمی بالاتر میباشد. همچنین سطح HDL در مرز حداقل نرمال و TG و chol بالاتر از حداکثر نرمال میباشند. متوسط سطح قند ناشتا در محدوده طبیعی بود. رابطه ی معناداری میان درجه فیبرواسکن و سطح آنزیم ها در هیچ کدام از جنسیت ها وجود ندارد. به طوری که به تفکیک گرید های فیبروز کبدی در فیبرو اسکن در هیچ دو جنسی در میانگین سطح AST، ALT و ALP بر حسب درجه فیبرو اسکن وجود نداشت.
نتیجه گیری و پیشنهادات : با توجه به نتایج به دست آمده، در مطالعه ما شیوع کبد چرب غیر الکلی در زنان بیشتر از مردان است و همچنین آنزیم های کبدی نمیتوانند درجه فیبروز کبدی را به درستی تشخیص دهند. مطالعه حاضر نشان میدهد که استفاده از سطح آنزیم ها در بیماران مبتلا به کبد چرب برای تعیین سیر افزایش یا کاهشی سطوح آنزیمی مناسب نمیباشد و بایستی برای این امر از تصویر برداری های دقیق استفاده شود. لذا توصیه میشود جهت بررسی شرایط بافت کبدی در این بیماران به جای اندازه گیری روتین این آنزیم ها، از روش های تصویر برداری به خصوص فیبرواسکن استفاده شود. همچنین با توجه به شرایط ژنتیکی و محیطی در شهر زنجان توصیه میشود که زنان نسبت به مردان جامعه با تواتر بیشتری مورد غربالگری از جهت کبد چرب قرار گیرند.
واژه های کلیدی : آنزیم های کبدی، فیبروز ، کبد چرب غیر الکلی

 
Abstract 
Back ground: Non-alcoholic fatty liver disease occurs when more than 10-5% of the liver is fatty. The disease involves a wide range of liver diseases, which in the first stage is a simple fatty liver and then converted to non-alcoholic steatohepatitis and ultimately leads to cirrhosis of the liver. The prevalence of this disease in adult populations in Western societies is reported to be 34% to 46%. In obese people, it ranges from 70% to 80%. In Iran, the prevalence of the disease is estimated at 21.5%. The high prevalence and chronic nature of the disease affects people's quality of life and imposes a heavy economic burden on the community. The usefulness and safety of non-alcoholic fatty liver medicines has remained unknown. In this disease, the first step is to use a weight loss diet, but the degree and amount of weight loss needed to improve fatty liver disease is still unclear. In addition, liver and extra hepatic benefits of weight loss are not well defined. This study is aimed to assess Relationship between LFT levels with degree of fibroscan test in non-alcoholic fatty liver disease
Method: In this study, patients with non-alcoholic fatty liver, all CBC and blood tests, fat profile, ferritin, and other causes of liver involvement in the course of hepatitis, and autoimmune and Wilson were assessed They have been approved by the ultrasound of non-alcoholic fatty liver and subjected to fibro-scanning. All patients were included in the 6-month period. The patients demographic information, height and weight and blood pressure, alcohol history, liver enzymes were listed. At the end the data was analyzed by SPSS
Results: Grade 0 fatty liver was found in 25 patients, Grade 1 in 39 patients, Grade 2 in 14, and Grade 3 in 8 patients. In the study, 8 patients had anemia, 3 had increased bilirubin, 3 had iron deficiency, and only one had a liver problem following an immune or specific disease. the level of AST and ALT enzymes is slightly higher than the normal base level. HDL levels are also found to be at the normal minimum and TG and chol levels above the normal maximum. The average fasting glucose level was within normal range. There is no significant relationship between the degree of ficroscan and the level of enzymes in any of the sexes. So that there was no difference in liver fibrosis grading in ficroscan in any bisexuality at the mean level of AST, ALT and ALP in terms of degree of ficroscan
Conclusion: According to the results, the prevalence of alcoholic liver in women in Zanjan is higher than in men, and liver enzymes cannot correctly diagnose hepatic fibrosis. Therefore, it is recommended to use imaging methods, especially ficroscan, to evaluate the hepatic biliary conditions in these patients, instead of measuring the routine enzymes. Also, considering the genetic and environmental conditions in Zanjan, it is recommended that women be screened for fatty liver with more frequent screening than men
Key words: Fibroscan, liver enzymes, non-alcoholic fatty liver disease
 


 
دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
:: اخبار ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۴ | 

کارگاه آموزشی :
کارگاه آموزشی آموزش نرم افزار EndNote X9 در تاریخ 13 و 14 شهریور ماه 98 در سالن آموزش کتابخانه مرکزی با حضور کتابداران دانشگاه برگزار گردید. مدرس کارگاه خانم پروانه ابوطالبی کارشناس آموزش کتابخانه مرکزی بودند.


کارگاه آموزشی :

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی کتابداران در تاریخ 24 شهریور ماه 98 در سالن آموزش کتابخانه مرکزی با حضور کتابداران دانشگاه برگزار گردید. مدرس کارگاه اقای دکتر ساعد از اساتید دانشگاه  بودند.


دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برای مشاهده کل مطالب بخش اخبار و اطلاعیه ها اینجا را کلیک کنید.