مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

Hospitals


دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ZUMS Journals


دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

About Zanjan


دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

tabs titr


دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ZUMS News

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

Corona control along with education and behavior change awareness should be created in the community

Corona control along with education and behavior change awareness should be created in the community ..

more...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

Training session on how to record Korona virus self-report in Zanjan city

Training session on how to record Korona virus self-report in Zanjan city ..

more...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

Launching the SALALAMATGOV.IR system to designate people's health

Launching the SALALAMATGOV.IR system to designate people's health ..

more...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

The 11th Coronavirus Staff Meeting in Zanjan

The 11th Coronavirus Staff Meeting in Zanjan   ..

more...
archive

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر