دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

Office of International Affairs


View: 76 Time(s)   |   Print: 8 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

top menu titr

  • Office of International Affairs
  • Hospitals
  • ZUMS Journals
  • International Rankings
  • International Achievments
  • About Us
   

View: 76 Time(s)   |   Print: 9 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

International Rankings

<div class="top_submenu" id="top_submenu_L4">
<div class="top_submenu_box">
<div class="top_submenu_box_title">
<hr />
<div class="submenu_simg"><img alt="" src="./files/site1/images/top.jpg" style="width: 253px; height: 91px;" /></div>

<hr /><a href="./files/site1/files/zums_ac_ir_factfile_2018_full.pdf">Greenmetric Ranking</a></div>
</div>
</div>
<div class="clr"></div>

View: 72 Time(s)   |   Print: 5 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

About US


View: 81 Time(s)   |   Print: 12 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

Hospitals


View: 84 Time(s)   |   Print: 10 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)