[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
حوزه ریاست::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت آموزشی::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
تماس با ما::
::
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: معرفی واحد پشتیبانی ::

گزیده ای از شرح وظایف واحدهای حوزه خدمات و پشتیبانی

واحد دبیرخانه:

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری فرآیندها و سیستم های مورد نیاز برای گردش مکاتبات و مراسلات بیمارستان

2-استقرار ،هدایت و راهبری سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری و مدیریت گردش مکاتبات بیمارستان (در واحدهای ستادی ،عملیاتی ،و سایر بخش های بیمارستان ) به صورت یکپارچه و منسجم باسایر سیستم های مکانیزه مستقر در بیمارستان با هماهنگی و همکاری واحد فناوری اطلاعات در معاونت برنامه ریزی و توسعه

3- دریافت و وصول مکاتبات ،نامه ها و مراسلات و ... از اشخاص ،نهاد ها ،سازمان ها و مراکز خارج از بیمارستان

 

اداره / واحد حقوقی و امور قراردادها

1- طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم های حقوقی و قرار دادی بیمارستان در قسمت های مختلف اعم از واحدهای غیر قابل برون سپاری مانند واحدهای زیر مجموعه اداره نظارت بر خدمات حرفه ای و واحدهای غیر قابل برون سپاری مانند واحدهای زیر مجموعه اداره نظارت بر خدمات حرفه ای و واحد نظارت بر خدمات عمومی و بخش های پاراکلینیکی و ...

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری نظام جامع نگهداری و بایگانی و مدیریت کلیه قراردادها و متمم ها ،الحاقیه ها و پیوست های تخصصی - حقوقی آنها که در بیمارستان منعقد گردیده و میگردد.

3- ارائه پشتیبانیهای حقوقی و قراردادی در موارد مورد نیاز به واحدهای مختلف بیمارستانی

اداره / واحد حسابداری

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم های حسابداری و مالی مورد نیاز بیمارستان به منظور انجام فعالیت های مختلف حسابداری

2-طراحی شیوه کدگذاری جهت حساب های مختلف مطابق با شرایط و نیاز های بیمارستان به نحوی که امکان تهیه انواع گزارش ها ایجاد گردد

3-تهیه ،تنظیم و صدور کلیه اسناد حسابداری مورد نیاز

4-تهیه لیست های بیمه و مالیات و ارسال آن به سازمان های مربوطه در موعد قانونی

5-ورود اطلاعات اسناد مالی صادر شده به نرم افزار حسابداری

6-همکاری و هماهنگی با سایر واحد های مدیریت منابع مالی و حسابداری بیمارستان

7-انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با خزانه داری بیمارستان

اداره توسعه درآمد و بیمه گری

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم توسعه درآمد وبیمه گری بیمارستان و جمع آوری ،مطالعه،طبقه بندی و نگهداری کلیه قوانین و مقررات ،دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط باتعرفه خدمات بیمارستانی ،ضریب k و تعرفه سازمان های بیمه گر و ... و انجام کلیه اقدامات لازم به منظور کسب اطلاع از آخرین وضعیت تعرفه های مذکور

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم ترخیص بیماران

3-کنترل و تکمیل اسناد مالی مورد نیاز سازمان های بیمه گر با توجه به نوع بیمه بیمار

4-انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان

اداره / واحد رسیدگی و جمعداری اموال

الف - جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت

ب - رسیدگی اسناد

واحد بودجه و گزارشات

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و به روز آوری نظام بودجه ریزی و بودجه بندی و کنترل بودجه بیمارستان به روش بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر مدل ها ،استانداردها ،تکنیک ها و رویکردهای روز و پذیرفته شده در کشور و در سطح بین المللی مرتبط با بیمارستانها

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم های حسابداری مدیریت بیمارستان به منظور شناسائی ،اندازه گیری ،جمع آوری ،طبقه بندی ، ارائه ،تفسیر و گزارشگیری اطلاعات مالی بیمارستان

3-جمع آوری ،مطالعه و نگهداری کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهای فیمابین بیمارستان و سازمان های بیمه گر

4-ابلاغ و اطلاع رسانی بودجه های مصوب و یا تغییر یافته و اصلاح شده به بخش ها و واحد های ذیربط در بیمارستان 

حوزه ریاست اداره منابع مالی و حسابداری

الف- جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت

طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت بیمارستان

ب - رسیدگی اسناد

طراحی ،توسعه،تدوین ،استقرار و بروزآوری مجموعه دستورالعمل ها،چارچوب ها و آیین نامه ها ی رسیدگی و کنترل مالی و حسابداری و تهیه ابزار ها ،و تکنیک ها و مجموعه فرم ها و فرمت ها و رویه های مورد نیاز برای رسیدگی به اسناد و بررسی فعالیت های مالی و حسابداری بیمارستان با هماهنگی و تعامل با واحد ها و مراکز ذیربط

انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان

واحد بودجه و گزارشات

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و به روز آوری نظام بودجه ریزی و بودجه بندی و کنترل بودجه بیمارستان به روش بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر مدل ها ،استانداردها ،تکنیک ها و رویکردهای روز و پذیرفته شده در کشور و در سطح بین المللی مرتبط با بیمارستانها

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم های حسابداری مدیریت بیمارستان به منظور شناسایی ،اندازه گیری ،جمع آوری ،طبقه بندی ،ارائه ،تفسیر و گزارشگری اطلاعات مالی بیمارستان

3-بررسی و شناسائی راهکارها و روش های مختلف جهت تامین اعتبار و منابع مورد نیاز در زمینه تغییرات و اصلاحات بوجه برای مدیریت ارشد و یا مراجع بالادستی و ..

اداره منابع مالی و حسابداری

الف - حیطه حسابداری

ب- حیطه توسعه درآمد و بیمه گری

د-حیطه رسیدگی اسناد

ه- حیطه بودجه و گزارشات

اداره / واحد آمار و مدارک پزشکی

الف- حوزه مدارک پزشکی

ب - حوزه آمار و کد گذاری

حوزه ریاست اداره پذیرش و مدارک پزشکی

الف- حیطه وظایف مدارک پزشکی

ب-حیطه وظایف آمار و کد گذاری

ج-حیطه مدیریت امور پذیرش و راهنمایی مشتریان

واحد تدارکات و امور انبار ها

الف- تدارکات

ب-انبار و کنترل موجودی

واحد نگهداری منابع فیزیکی

الف-تجهیزات پزشکی

ب- تاسیسات و ابنیه

اداره نظارت بر خدمات حرفه ای

الف-شرح وظایف عمومی

ب-شرح وظایف اختصاصی در زمینه تغذیه و رژیم درمانی

ج-شرح وظایف اختصاصی در زمینه بهداشت و ایمنی محیط

واحد نظارت بر خدمات عمومی

طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری نظام جامع نظارت بر واحدهای برون سپاری شده که ارائه دهنده خدمات عمومی در بیمارستان می باشند مانند مخابرات ،نقلیه ،مهد کودک ،نگهداری فضاهای تفریحی ،باغبانی ،بوفه ،خدمات اداری و ...

واحد نظارت بر خدمات

واحد تامین و نگهداری منابع فیزیکی

الف - حیطه تامین و نگهداری

ب-  تاسیسات و ابنیه

دفعات مشاهده: 9128 بار   |   دفعات چاپ: 789 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 108 بار   |   0 نظر
::
آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزش درمانی آیت اله موسوی .... شماره تماس: 33130000-024 .... دورنگار: 33131203-024 .... آدرس پست الکترونیکی: mousavihospital@zums.ac.ir