[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
مدیر عامل ::
معاونت آموزشی::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت برنامه ریزی و توسعه ::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
واحد فناوری اطلاعات ::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
روابط عمومی::
تماس با ما::
::
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
پایگاه های سلامت

مگیران
MED TUBE

MEDlib

Heaith news

..
Affiliatin
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: معرفی واحد پشتیبانی ::

گزیده ای از شرح وظایف واحدهای حوزه خدمات و پشتیبانی

واحد دبیرخانه:

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری فرآیندها و سیستم های مورد نیاز برای گردش مکاتبات و مراسلات بیمارستان

2-استقرار ،هدایت و راهبری سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری و مدیریت گردش مکاتبات بیمارستان (در واحدهای ستادی ،عملیاتی ،و سایر بخش های بیمارستان ) به صورت یکپارچه و منسجم باسایر سیستم های مکانیزه مستقر در بیمارستان با هماهنگی و همکاری واحد فناوری اطلاعات در معاونت برنامه ریزی و توسعه

3- دریافت و وصول مکاتبات ،نامه ها و مراسلات و ... از اشخاص ،نهاد ها ،سازمان ها و مراکز خارج از بیمارستان

 

اداره / واحد حقوقی و امور قراردادها

1- طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم های حقوقی و قرار دادی بیمارستان در قسمت های مختلف اعم از واحدهای غیر قابل برون سپاری مانند واحدهای زیر مجموعه اداره نظارت بر خدمات حرفه ای و واحدهای غیر قابل برون سپاری مانند واحدهای زیر مجموعه اداره نظارت بر خدمات حرفه ای و واحد نظارت بر خدمات عمومی و بخش های پاراکلینیکی و ...

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری نظام جامع نگهداری و بایگانی و مدیریت کلیه قراردادها و متمم ها ،الحاقیه ها و پیوست های تخصصی - حقوقی آنها که در بیمارستان منعقد گردیده و میگردد.

3- ارائه پشتیبانیهای حقوقی و قراردادی در موارد مورد نیاز به واحدهای مختلف بیمارستانی

اداره / واحد حسابداری

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم های حسابداری و مالی مورد نیاز بیمارستان به منظور انجام فعالیت های مختلف حسابداری

2-طراحی شیوه کدگذاری جهت حساب های مختلف مطابق با شرایط و نیاز های بیمارستان به نحوی که امکان تهیه انواع گزارش ها ایجاد گردد

3-تهیه ،تنظیم و صدور کلیه اسناد حسابداری مورد نیاز

4-تهیه لیست های بیمه و مالیات و ارسال آن به سازمان های مربوطه در موعد قانونی

5-ورود اطلاعات اسناد مالی صادر شده به نرم افزار حسابداری

6-همکاری و هماهنگی با سایر واحد های مدیریت منابع مالی و حسابداری بیمارستان

7-انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با خزانه داری بیمارستان

اداره توسعه درآمد و بیمه گری

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم توسعه درآمد وبیمه گری بیمارستان و جمع آوری ،مطالعه،طبقه بندی و نگهداری کلیه قوانین و مقررات ،دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط باتعرفه خدمات بیمارستانی ،ضریب k و تعرفه سازمان های بیمه گر و ... و انجام کلیه اقدامات لازم به منظور کسب اطلاع از آخرین وضعیت تعرفه های مذکور

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروز آوری سیستم ترخیص بیماران

3-کنترل و تکمیل اسناد مالی مورد نیاز سازمان های بیمه گر با توجه به نوع بیمه بیمار

4-انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان

اداره / واحد رسیدگی و جمعداری اموال

الف - جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت

ب - رسیدگی اسناد

واحد بودجه و گزارشات

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و به روز آوری نظام بودجه ریزی و بودجه بندی و کنترل بودجه بیمارستان به روش بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر مدل ها ،استانداردها ،تکنیک ها و رویکردهای روز و پذیرفته شده در کشور و در سطح بین المللی مرتبط با بیمارستانها

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم های حسابداری مدیریت بیمارستان به منظور شناسائی ،اندازه گیری ،جمع آوری ،طبقه بندی ، ارائه ،تفسیر و گزارشگیری اطلاعات مالی بیمارستان

3-جمع آوری ،مطالعه و نگهداری کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهای فیمابین بیمارستان و سازمان های بیمه گر

4-ابلاغ و اطلاع رسانی بودجه های مصوب و یا تغییر یافته و اصلاح شده به بخش ها و واحد های ذیربط در بیمارستان 

حوزه ریاست اداره منابع مالی و حسابداری

الف- جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت

طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم جمعداری اموال و حسابداری دارایی های ثابت بیمارستان

ب - رسیدگی اسناد

طراحی ،توسعه،تدوین ،استقرار و بروزآوری مجموعه دستورالعمل ها،چارچوب ها و آیین نامه ها ی رسیدگی و کنترل مالی و حسابداری و تهیه ابزار ها ،و تکنیک ها و مجموعه فرم ها و فرمت ها و رویه های مورد نیاز برای رسیدگی به اسناد و بررسی فعالیت های مالی و حسابداری بیمارستان با هماهنگی و تعامل با واحد ها و مراکز ذیربط

انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان

واحد بودجه و گزارشات

1-طراحی ،توسعه ،استقرار و به روز آوری نظام بودجه ریزی و بودجه بندی و کنترل بودجه بیمارستان به روش بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر مدل ها ،استانداردها ،تکنیک ها و رویکردهای روز و پذیرفته شده در کشور و در سطح بین المللی مرتبط با بیمارستانها

2-طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری سیستم های حسابداری مدیریت بیمارستان به منظور شناسایی ،اندازه گیری ،جمع آوری ،طبقه بندی ،ارائه ،تفسیر و گزارشگری اطلاعات مالی بیمارستان

3-بررسی و شناسائی راهکارها و روش های مختلف جهت تامین اعتبار و منابع مورد نیاز در زمینه تغییرات و اصلاحات بوجه برای مدیریت ارشد و یا مراجع بالادستی و ..

اداره منابع مالی و حسابداری

الف - حیطه حسابداری

ب- حیطه توسعه درآمد و بیمه گری

د-حیطه رسیدگی اسناد

ه- حیطه بودجه و گزارشات

اداره / واحد آمار و مدارک پزشکی

الف- حوزه مدارک پزشکی

ب - حوزه آمار و کد گذاری

حوزه ریاست اداره پذیرش و مدارک پزشکی

الف- حیطه وظایف مدارک پزشکی

ب-حیطه وظایف آمار و کد گذاری

ج-حیطه مدیریت امور پذیرش و راهنمایی مشتریان

واحد تدارکات و امور انبار ها

الف- تدارکات

ب-انبار و کنترل موجودی

واحد نگهداری منابع فیزیکی

الف-تجهیزات پزشکی

ب- تاسیسات و ابنیه

اداره نظارت بر خدمات حرفه ای

الف-شرح وظایف عمومی

ب-شرح وظایف اختصاصی در زمینه تغذیه و رژیم درمانی

ج-شرح وظایف اختصاصی در زمینه بهداشت و ایمنی محیط

واحد نظارت بر خدمات عمومی

طراحی ،توسعه ،استقرار و بروزآوری نظام جامع نظارت بر واحدهای برون سپاری شده که ارائه دهنده خدمات عمومی در بیمارستان می باشند مانند مخابرات ،نقلیه ،مهد کودک ،نگهداری فضاهای تفریحی ،باغبانی ،بوفه ،خدمات اداری و ...

واحد نظارت بر خدمات

واحد تامین و نگهداری منابع فیزیکی

الف - حیطه تامین و نگهداری

ب-  تاسیسات و ابنیه

دفعات مشاهده: 8929 بار   |   دفعات چاپ: 780 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 108 بار   |   0 نظر
::
آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزش درمانی آیت اله موسوی .... شماره تماس: 33130000-024 .... دورنگار: 33131203-024 .... آدرس پست الکترونیکی: mousavihospital@zums.ac.ir