دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

زمانبندی کلاس های آموزشی آبان ماه97 زمانبندی کلاس های آموزشی آبان ماه97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۸ | 
 اطلاعیه
قابل توجه کلیه همکاران محترم
کلاس آموزشی ابانماه طبق جدول زمانبندی زیر تشکیل خواهد شد.
گروه هدف عنوان روز تاریخ ساعت مکان
  1. پزشک- پرستار- بهیار -کاردان و کارشناس  اتاق عمل بیهوشی- تکنسین دارویی- علوم آزمایشگاهی و ردیولوژی
احیای قلبی ریوی CPR پنج شنبه 97/8/10 8:30 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. کاردان و کارشناس رادیولوژی
تکنیک های سی تی اسکن تنه و اندام دوشنبه 97/8/14 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی
نمونه گیری در میکروب شناسی دوشنبه 97/8/21 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. خدمات(منشی- نگهبانی- خدمات- CSR و......)
آشنایی با اصول صحیح جابجایی بیمار چهارشنبه 97/8/23 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  • دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زمانبندی کلاس آموزشی مهرماه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
                                             اطلاعیه
قابل توجه کلیه همکاران محترم
کلاس آموزشی مهرماه طبق جدول زمانبندی زیر تشکیل خواهد شد.
گروه هدف عنوان روز تاریخ ساعت مکان
  1. پرستار- بهیار - اتاق عمل بیهوشی- تکنسین دارویی
اورژانس ها و فوریتهای پرستاری دوشنبه
سه شنبه(تکرار)
97/7/16و97/7/24 8:30 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. کاردان و کارشناس رادیولوژی
آشنایی با نگهداشت تجهیزات رادیولوزی و سی تی اسکن یک شنبه 97/7/22 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی
مواجهات شغلی سه شنبه 97/7/17 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. خدمات(منشی- نگهبانی- خدمات- CSR و......)
آشنایی با اصول بهداشت محیط و نظافت تجهیزات پزشکی پنج شنبه
دوشنبه(تکرار)
97/7/12و97/7/30 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. دارای امتیاز بازآموزی می باشد.
شرکت کلیه همکاران محترم الزامی میباشد.
                                                                                                       واحد آموزش دفتر پرستاری

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زمان برگزاری کلاس اموزشی در تیرماه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
قابل توجه همکاران محترم
کلاس آموزشی پیشگیری از خطاهای دارویی و ایمنی داروها در تاریخ 97/04/14و (تکرار)97/04/23در سالن اجتماعات برگزار می گردد.                                   
 ساعت برگزاری:  
8:45
 
گروه هدف: پزشک- پرستار- بهیار- ماما- کاردان و کارشناس اتاق عمل و هوشبری- تکنسین دارویی
 
                      
                                                              
                                                                                                                              با تشکر
 سوپروایزر آموزشی

دفعات مشاهده: 196 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زمان برگزاری کلاس آموزشی در اردیبهشت 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۶ | 
زمان برگزاری کلاس های آموزشی بیمارستان خدابنده در اردیبهشت 97
کلاس اموزشی یک روزه آشنایی با ترالی اورژانس و داروهای مربوطه در تاریخ 97/02/11 و (تکرار) 97/02/22 در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار می گردد.
ساعت برگزاری: 8:30
گروه هدف: پرستار- ماما- کاردان و کارشناس اتاق عمل و هوشبری
کلاس فوق دارای امتیاز آموزشی می باشد.
 
     سوپروایزر آموزشی

 

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زمان برگزاری کلاس آموزشی تیرماه در بیمارستان امیرالمومنین (ع) خدابنده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۰ | 

قابل توجه همکاران محترم

کلاس آموزشی اورژانس های جراحی و تروما در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار می گردد.

مدرسین: آقای دکتر سیداسماعیلی(متخصص ارولوژی)، آقای دکتر کیانی(متخصص ارتوپدی)

زمان: روز چهاشنبه 21/4/96                     تکرار روز شنبه 31/4/96         ساعت شروع: 30/8

گروههای شغلی هدف : پزشک،پرستار و بهیار- کاردان و کارشناس اتاق عمل و بیهوشی

دوره آموزشی فوق دارای امتیاز بازآموزی می باشد. 


دفعات مشاهده: 430 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر