Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی مدیریت ::
فرم خام تفاهم نامه ها::
تخصیص ها::
بایگانی اطلاعات::
اخبار و اطلاعیه ها::
قوانین و دستورالعمل ها::
تماس با ما::
درمان::
::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: / ::

          AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: خانم کلثوم غایب لو.
سمت: رئیس گروه کارشناسان.
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی.
تلفن تماس: 02433018259
پست الکترونیک:   Budgetzums.ac.ir
 
 
شرح وظایف پست سازمانی:
 
1_ نظارت و پیگیری بودجه پیشنهادی دانشگاه و بودجه تفصیلی.
2_ نظارت و پیگیری مبادله تفاهم نامه های داخلی با واحدها.
3_ نظارت و پیگیری اعتبارات جاری، درآمد اختصاصی، ردیف های متمرکز و اعتبارات طرح تحول نظام سلامت برای  ابلاغ تخصیص به واحدها.
4_ بررسی، تجزیه و تحلیل پیشنهادات واصله مربوط به بودجه جاری مشتمل بر پیش بینی و بر آورد هزینه برنامه ها، طرح ها و فعالیتها.
5_ همکاری باکارشناسان در جمع آوری اطلاعات وآمار مربوط به درآمد وهزینه واحدهای دانشگاه برای تحویل آنها.
6_ همکاری و نظارت درتهیه پیش نویس گزارشها و فرمهای بودجه برای ارائه به مقام مافوق.
7_ نظارت بر تکمیل بانکهای اطلاعاتی بودجه و اخذ گزارش از نرم افزارهای رایانه ای توسط کارشناسان.
8_ سرپرستی و نظارت مستقیم برکار کارشناسان و راهنمایی آنان در انجام وظایف محوله.
9_ نظارت بر تنظیم موافقتنامه های هزینه، تملک دارائیهای سرمایه ای و سایر موارد مشابه و ارسال آنها به هیئت امناء دانشگاه جهت امضاء.
10_ نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمایی‌های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
11_ راهنمائی گروه کارشناسان بودجه برنامه ای مدیریت و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزیهای آتی.
12_ بازدید از پروژه ها، طرحهای عمرانی واحدهای عمرانی و ارزیابی فعالیتها و تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق. 
13_ بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.
14_ نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی.
15_ تهیه و تنظیم بودجه (جاری، عمرانی، تملک دارائیهای سرمایه ای و ... ) دانشکده  با همکاری واحدهای ذیربط. 
16_ انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها. 
17_ مطالعه وارزیابی منابع اعتباری و مالی دانشکده و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزی های آتی.  
18_ مطالعه و بررسی روش‌های تقلیل هزینه‌های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رساندن کمیت و کیفیت بازده دانشکده.
19_ انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها. 
20_ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنائی به بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی.
21_ انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای واحدهای تابعه دانشگاه از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها.
22_تدوین برنامه عملیاتی حوزه بودجه دانشگاه به صورت دوره ای با استفاده از تکنیک ها و روش های نوین.
23_ شناخت سیاستها و نیازهای دانشگاه از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری اطلاعات لازم و تلفیق سیاستهای دانشگاه و وزارت متبوع.
24_نظارت بر ابلاغ اعتبارات هزینه ای ، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات ردیف های متمرکز، اعتبارات سنوات قبل و سایر موارد مشابه و کنترل میزان ابلاغ با مانده نهائی جداول.
25_ نظارت و مطالعه و بررسی گزارشهای تهیه شده از وضعیت بودجه ای، هزینه های انجام یافته اعتبارات مصرفی، پیشرفت عملیات عمرانی، مشکلات اجرائی و اظهار نظر در مورد آنها.
26_ نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و تطبیق آنها با اصول اهداف و برنامه های اجرایی دانشگاه با رعایت خط مشی ها و دستورالعمل های کلی صادره.
27_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه های اجرایی و پیگیری مکاتبات در مورد تامین کسری اعتبارات از مراجع ذیربط.
28_ همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت بازدهی امور مربوطه.
29_ شرکت در انجام طرح های تحقیقاتی و کاربردی در رشته شغلی مربوطه.
30_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
31_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
32_ انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 •    بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 •     پایش تنخواه پرداختی به واحدها.
33_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 • انجام ثبت های بودجه ای.
 • ایجاد شناسه اعتباری.
 • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.


 

نام و نام خانوادگی: آقای محمد حاجیلو.
سمت: رئیس گروه بودجه ریزی عملیاتی.
درجه تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.
تلفن  تماس: 02433018251.
پست الکترونیک: Hajiloo_mohammadyahoo.com
 
شرح وظایف پست سازمانی:

1- همکاری در امر جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمارهای مربوط به درآمد و هزینه.
 2- بررسی و پیش بینی در آمد و برآورد هزینه بسته های طرح تحول نظام سلامت.
3- همکاری در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی در راستای سیاستها و اهداف کلان دانشگاه  زیر نظر مقام مافوق.
4- کنترل هزینه های صورت گرفته در واحدها با اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته در طرح تحول نظام سلامت.
5- همکاری با کارشناسان در امر تهیه گزارشها و جداول مقایسه ای در آمد و هزینه واحدها.
6-بررسی بانکهای اطلاعاتی و تهیه گزارشات لازم از نرم افزارها و سیستمهای رایانه ای (سجاد و HIS و HSE و..).
7- همکاری درتهیه و تنظیم اعتبارات طرح تحول سلامت در تفاهم نامه های داخلی بخش درمان.
8- کنترل و بررسی هزینه ها و اعتبارات پرداخت مبتنی بر عملکرد مراکز و بیمارستانهای تابعه دانشگاه .
9_ مطالعه قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره های آن.
10_ اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای، عمرانی و طرح تملک و پیگیری آن از مراجع ذیربط.
11_ مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائخ طرح های کارشناسی و احرایی.
12_ همکاری در نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه ای و سنجش میزان و پیشرفت عملیات هر یک از برنامه ها و طرح ها در واحد تابعه.
13_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
14_ رعایت دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن.
15_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
16_تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
17_همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحد و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در مورد تامین کسری اعتبارات.
18_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحد.
19_ همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت بازدهی امور مربوطه.
20_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرح ها و برنامه های مربوط به واحد تابعه.
21_انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.
22_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
23_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
 
 


نام و نام خانوادگی: آقای سعید صادقی.
سمت:  کارشناس  مسئول  بودجه جاری بخش درمان.
درجه تحصیلی:  کارشناسی حسابداری.
تلفن  تماس : 02433018256
پست الکترونیک Sadeghisaeid31gmail.com

شرح وظایف پست سازمانی:
1_تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه زیر نظر مقام مافوق.
2-
 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء.
3- تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی بخش درمان.
4- پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری، پیگیری وصول اعتبار درآمد اختصاصی ، ردیف های متمرکز بخش درمان و ابلاغ تخصیص آن به واحدها.
5-جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به درآمد هزینه بخش درمان  و تحلیل آنها.
6- کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها ی بخش درمان برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته.
7_مطالعه و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
8_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
9_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مربوط.
10_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در موردتامین کسری اعتبارات.
11_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
12_ تنظیم و مبادله موافقت نامه با مراجع ذیربط (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت متبوع و ...).
13_تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و ابلاغ مراتب به واحدهای تابعه.
14_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها.
15_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
  16 _ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
17_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 •  انجام ثبت های بودجه ای.
 •  ایجاد شناسه اعتباری.
 •  نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 •    نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
18_ انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 •    ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 •    بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 •     پایش تنخواه پرداختی به واحدها.

 

 

              
نام و نام خانوادگی: خانم منیر محمودی.
سمت:  کارشناس  مسئول  بودجه جاری بخش آموزش .
درجه تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت مالی.
تلفن  تماس : 02433018257

پست الکترونیک :    Budgetzums.ac.ir


شرح وظایف پست سازمان:

1_ تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه زیر نظر مقام مافوق.
2_
 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء.
3- تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی بخش آموزش.
4- پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری، پیگیری وصول اعتبار درآمد اختصاصی ، ردیف های متمرکز بخش آموزش و ابلاغ تخصیص آن به واحدها.
5-جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به درآمد هزینه بخش آموزش و تحلیل آنها.
6- کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها ی بخش آموزش برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته.
7_مطالعه و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
8_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
9_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مربوط.
10_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در موردتامین کسری اعتبارات.
11_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
12_ تنظیم و مبادله موافقت نامه با مراجع ذیربط (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت متبوع و ...).
13_تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و ابلاغ مراتب به واحدهای تابعه.
14_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها.
15_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 16_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
17_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 •  انجام ثبت های بودجه ای.
 •  ایجاد شناسه اعتباری.
 •  نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 •    نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
18_انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 • ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 • بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 • پایش تنخواه پرداختی به واحدها.


 

        

نام و نام خانوادگی:  آقای سید محمود حسینی.
سمت:  کارشناس  مسئول  بودجه جاری بخش بهداشت .
درجه تحصیلی:  کارشناسی حسابداری.
تلفن  تماس: 02433018253
پست الکترونیک:    Budgetzums.ac.ir
 
شرح وظایف پست سازمانی:
1_ تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه زیر نظر مقام مافوق
2- تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء.
3- تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی بخش بهداشت.
4- پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری، پیگیری وصول اعتبار درآمد اختصاصی ، ردیف های متمرکز بخش بهداشت و ابلاغ تخصیص آن به واحدها.
5-جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به درآمد هزینه بخش بهداشت و تحلیل آنها.
6- کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها ی بخش بهداشت برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته.
7_مطالعه و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
8_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
9_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مربوط.
10_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در موردتامین کسری اعتبارات.
11_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
12_ تنظیم و مبادله موافقت نامه با مراجع ذیربط (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت متبوع و ...).
13_تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و ابلاغ مراتب به واحدهای تابعه.
14_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها.
15_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
16 _ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
17_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:

 •  انجام ثبت های بودجه ای.
 •  ایجاد شناسه اعتباری.
 •  نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 •    نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
18_انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل
 • ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 • بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 • پایش تنخواه پرداختی به واحدها.


 
          
نام و نام خانوادگی
: آقای رضا رام نژاد.
سمت: کارشناس بودجه جاری.
درجه تحصیلی: کارشناسی حسابداری.
تلفن تماس: 02433018254
پست الکترونیک: Ramnejadrezayahoo.com
شرح وظایف پست سازمانی:
1_ مطالعه قوانین و مقررات مالی و آیین نامه مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره های آن.
2_ اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای،عمرانی و طرح تملی و پیگیری آن از مراجع ذیربط.
3_ مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
4_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
5_ رعایت دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن.
6_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
7_ تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
8_ تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
9_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحد و کسری اعتبارات برنامه اجرایی.
10_ همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت بازدهی امور مربوطه.
11_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
12_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
13_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 • انجام ثبت های بودجه ای.
 • ایجاد شناسه اعتباری.
 • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
18_انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 • ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 • بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 • پایش تنخواه پرداختی به واحدها.
 


نام و نام خانوادگی: خانم سیده الهام صدیقی.
سمت: کارشناس برنامه و بودجه.
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد.
تلفن تماس: 02433018258
پست الکترونیک: Sadighielhamyahoo.com
1_ مطالعه قوانین و مقررات مالی و آیین نامه مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره های آن.
2_ اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای،عمرانی و طرح تملی و پیگیری آن از مراجع ذیربط.
3_ مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
4_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
5_ رعایت دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن.
6_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
7_ تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
8_ تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
9_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحد و کسری اعتبارات برنامه اجرایی.
10_ همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت بازدهی امور مربوطه.
11_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
12_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
13_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 • انجام ثبت های بودجه ای.
 • ایجاد شناسه اعتباری.
 • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
14_انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 • ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 • بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 • پایش تنخواه پرداختی به واحدها.
 

 
دفعات مشاهده: 6661 بار   |   دفعات چاپ: 531 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 80 بار   |   0 نظر
::