Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
AWT IMAGE
برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی مدیریت ::
شرح وظایف::
معرفی مدیر::
اطلاعات پروژه های عمرانی ::
تصاویر پروژه ها::
مشخصات کارکنان::
سایتهای مرتبط::
تماس با ما::
اخبار و رویدادها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: اطلاعات پروژه های عمرانی ::

 اطلاعات پروژه های عمرانی تا مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۵

پروژه های درمانی
 طرح های بیمارستانی زیربنا متراژ
احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی الغدیر ابهر  ۱۶۳۰۰ ۸۳%
تکمیل مرکز تشخیصی درمانی رجبعلی مقدم  ۶۴۴۵ ۵۵%
احداث بخش سوختگی بیمارستان آیت اله موسوی ۶۵۰۰ ۳۰%
احداث و تجهیز بخش MRI بیمارستان آیت اله موسوی  ۳۳۰ ۱۰۰%
 پروژه احداث و بهسازی بلوک های زایمانی
بیمارستان امیرالمومنین خدابنده ۷۵۰ ۱۰۰
بیمارستان شهدای طارم ۲۵۹ ۱۰۰
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ۵۳۴ ۸۵
بیمارستان آیت اله موسوی (ره) ۱۳۰۳ ۵۰
بیمارستان رازی ماهنشان ۳۲۷ ۹۵
بیمارستان ایثار ایجرود ۲۹۷ ۱۰۰
بیمارستان امدادی ابهر ۲۰۷ ۱۰۰
بیمارستان بوعلی سینای خرمدره ۳۵۲ ۱۰۰
پروژه مراکز تشخیص و درمان سرطان
مرکز تشخیصی درمانی سرطان
بیمارستان حضرت ولیعصر 
۶۲۰ ۴۰
مرکز تشخیصی درمانی سرطان
بیمارستان امدادی ابهر 
۵۷۵ ۲۵
احداث و تجهیز بخش رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر  ۴۶۲ ۱۰۰
پروژه کلینیک های ویژه
کلینیک ویژه زنجان ۵۳۰۰ ۵۵
کلینیک ویژه خدابنده ۱۹۰۵ ۵۰
کلینیک ویژه ابهر  ۲۶۰۵ ۵۰
کلینیک ویژه خرمدره  ۸۰۰ ۵۵
پروژه اورژانس
اورژانس بیمارستان خدابنده  ۱۱۲۰ ۱۰۰
اورژانس بیمارستان آیت اله موسوی  ۲۵۶۷ ۳۰
اورژانس بیمارستان ولیعصر ( عج اله )  ۱۷۶۸ ۳۵
اورژانس بیمارستان امدادی ابهر  ۱۵۳۵ ۲۵
الحاقی اورژانس بیمارستان بوعلی سینای خرمدره  ۴۲۰ ۱۰۰
بخش های ویژه
گسترش بخش ICU بیمارستان ولیعصر  ۶۸۴ ۱۰۰
گسترش بخش ICU بیمارستان موسوی ۱۵۱۹ ۱۰۰
گسترش بخش ICU بیمارستان خدابنده ۲۰۱ ۱۰۰
گسترش بخش ICU بیمارستان امدادی ابهر  ۳۵۱ ۱۰۰
گسترش بخش NICU بیمارستان موسوی ۸۷۶ ۱۰۰
گسترش بخش NICU بیمارستان خدابنده ۲۱۸ ۱۰۰
گسترش بخش PICU بیمارستان موسوی ۹۳۶ ۱۰۰
پایگاه های اورژانس
پایگاه فوریتهای پزشکی پونک  ۱۲۱ ۱۰۰
پایگاه فوریتهای پزشکی ارمغانخانه ۱۲۱ ۱۰۰
پایگاه فوریتهای پزشکی سهند  ۱۲۱ ۱۰۰
پایگاه فوریتهای پزشکی تهم ۱۲۱ ۱۰۰
پایگاه فوریتهای پزشکی شماره ۶  ۱۲۱ ۱۰۰
پایگاه فوریتهای پزشکی خرمدره ۱۰۲ ۱۰۰
پایگاه فوریتهای پزشکی نوربهار ۱۲۱ ۵۰
پایگاه فوریتهای پزشکی حصار  ۱۲۱ ۱۵
پروژه های آموزشی و کمک آموزشی
پروژه های آموزشی
دانشکده دندانپزشکی  ۱۲۳۰۰ ۱۰۰
ساختمان پژوهشی دانشکده داروسازی  ۱۱۰۰ ۱۰۰
دانشکده پرستاری و مامایی زنجان  ۸۰۰۰ ۲
پروژه های کمک آموزشی
کتابخانه مرکزی  ۷۵ ۸۵%
 کارخانه پایلوت دارویی  ۳۸۷۸ ۷۰
پروژه های رفاهی
۵ واحد مسکن پزشکان متخصصین ابهر  ۴۹۴.۵۲ ۱۰۰
۳ واحد مسکن پزشکان متخصصین طارم ۲۷۰.۸۸ ۱۰۰
۶ واحد مسکن پزشکان متخصصین خدابنده ۵۹۲.۳۶ ۱۰۰
۴ واحد مسکن پزشکان متخصصین ایجرود  ۴۰۸ ۱۰۰
۲ واحد مسکن پزشکان متخصصین ماهنشان ۱۸۴.۳۶ ۹۰
 پانسیون پزشکان بیمارستان آیت اله موسوی ۸۴۰ ۵۰
سلف سرویس مرکزی ۴۳۰۰ ۲
پروژه های بهداشتی
پروژه های خانه های بهداشت
۷  باب خانه بهداشت روستایی ( دو اسب، ده بهار، رضا آباد ، دره لیک ، قره چریان، آقبلاغ، چاپوق )  ۶۰۰ ۱۰۰
۲۲ باب خانه بهداشت روستایی ( جوقین شماره۲، خانقاه، قره سعید، قمچقای، پیرمرزبان، دلایر سفلی ، دوتپه سفلی، قره محمد، انجلین، پایین کوه ، دیزج آباد۲، رجعین، سهرین، سهله، قارلوق، کاوند، کناوند، گل بلاغی، الزین، قارقلی چم ، ولیس ، قره داش )  ۱۵۸۸ ۱۰۰
پروژه مراکز جامع سلامت
مرکز سلامت شماره ۵ زنجان- سرچشمه ۱۰۵۰ ۱۰۰
 مرکز سلامت شماره ۶ زنجان - اسلام آباد  ۴۸۶ ۱۰۰
مرکز سلامت شماره ۴ خرمدره - جانبازان ۴۸۶ ۱۰۰
مرکز سلامت شماره ۵ ابهر - شهرک عسلک  ۴۸۸ ۱۰۰
مرکز سلامت شماره ۳ خرمدره - حنیفه لو ۴۸۶ ۱۰۰
مرکز سلامت شماره ۵ خرمدره - کلانتری ۴۸۶ ۱۰۰
مرکز سلامت شماره ۱ خرمدره ۴۸۶ ۱۰۰
مرکز سلامت شهری حلب ۷۳۸ ۷۰
مرکز سلامت شهری  شهرک غرب ۴۸۶ ۵۵
مرکز سلامت شهری شهرک امیرکبیر ۴۸۶ ۶۵
مرکز سلامت شهری گلشهرکاظمیه ۴۸۶ ۶۰
مرکز سلامت  تیپ یک شهری دندی  ۱۳۶۶ ۵
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی الگزیر  ۵۰۰ ۶۰
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی درسجین ( ارمغانخانه )  ۵۰۰ ۳۰
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی قره بلاغ ۵۰۰ ۴۰
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی توزلو ۵۰۰ ۶۵
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی حسام آباد ۵۰۰ ۶۲
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی زرند ۵۰۰ ۶۰
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی یامچی  ۵۰۰ ۶۵
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی انذر  ۵۰۰ ۷۰
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی دستجرده  ۵۰۰ ۷۰
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی قلعه حسینه ۴۲۰ ۱۰۰
مرکز بهداشتی و درمانی شهری شماره ۳ قیدار ۴۸۸ ۳۵
پروژه پایگاه های سلامت
احداث ۷ باب پایگاه سلامت  در شهرستانهای ابهر ، خرمدره ، خدابنده  ۸۰۵ ۵
احداث ۲۰ باب پایگاه  سلامت  در شهرستان زنجان  ۲۴۰۰ تامین زمین 
سایر پروژه ها
مرکز مدیریت بحران و حوادث EOC استان زنجان ۲۲۳۶ ۶۵
فاز یک محوطه سازی و سردرب مرکزی دانشگاه  ------ ۷۵
دفعات مشاهده: 4081 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 33 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش اطلاعات پروژه های عمرانی اینجا را کلیک کنید.
Persian site map - English site map - Created in 0.37 seconds with 933 queries by yektaweb 3430