[صفحه اصلی ]     [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
مدیر عامل ::
معاونت آموزش و سلامت::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت برنامه ریزی و توسعه ::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
واحد فناوری اطلاعات ::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
روابط عمومی::
تماس با ما::
::
تحول نظام سلامت

تحول نظام سلامت

نتایج ارزیابی نظرسنجی ها

..

AWT IMAGE

موضوعات استراتژیک مرکز

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
خبرنامه مرکز (همت)

همت شماره 5

خبرنامه داخلی مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی


 همت شماره 4

AWT IMAGE


همت شماره 3

 AWT IMAGE


 همت شماره 2

AWT IMAGE


 همت شماره 1

AWT IMAGE


 

..
پایگاه های سلامت

MED TUBE

مشاوره پزشکی

MEDlib

Heaith news

مگیران

..

BMI

AWT IMAGE

:: گروه های آموزشی بالینی ::

  گروه های آموزشی :

مدیران گروه و پزشکان هر بخش 

  1-گروه جراحی عمومی:

 ( مدیر گروه:دکتر کریم سعادتی)

::Email::

 

 

برنامه های آموزشی گروه جراحی عمومی 

برنامه های آموزشی واحد تئوری جراحی


برنامه های مدون  

 

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 1

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 2

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 3

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 4

--------------------------------------

برنامه کشیک دستیاران گروه جراحی عمومی 

برنامه کشیک کارورزان گروه جراحی عمومی

برنامه روتیشن دستیاران گروه جراحی عمومی

برنامه روتیشن کارورزان گروه جراحی عمومی  

   اعضای گروه جراحی عمومی : 

  1- دکتر محمد حسین مقیمی (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

  2- دکتر محمد رضا طوبایی بابازاد (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

  3-دکتر کریم سعادتی (فوق تخصص جراحی توراکس و عضو هیئت علمی)

  4-دکتر طاهر عرفانی فام  (متخصص جراحی عمومی)

  5-دکتر زهرا علی نژاد خرم (فوق تخصص جراحی قلب و عضو هیئت علمی)

  6- دکتر سید نجات حسینی (فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیئت علمی)

  7- دکتر رامین آهنگ (فوق تخصص جراحی قلب و عضو هیئت علمی)

  8-دکتر علی شقاقی (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

  9-دکتر دیانا دیاز (فوق تخصص جراحی اطفال و عضو هیئت علمی )

10-دکتر ناصر کیخالی (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

 2- گروه جراحی اختصاصی

     مدیر گروه : دکتر مهران ستاره

 ::Email::

 برنامه آموزشی واحد تئوری جراحی اختصاصی

برنامه های آموزشی واحد تئوری ارتوپدی

برنامه های آموزشی واحد تئوری ارولوژی

برنامه های آموزشی بخش اورولوژی

برنامه های آموزشی بخش ارتوپدی


برنامه های مدون 

 الف- اعضای گروه ارتوپدی :

  1-دکتر مهران ستاره  (متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی)

  2-دکتر رامین فرزام  (متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی)

  3-دکتر بهمن قزلباش  (متخصص  ارتوپدی)

 4- دکتر ابوالفضل نوری (متخصص ارتوپدی)

 5- دکتر  سید میر منصور موذن جمشیدی (متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی)

ب-اعضای گروه اورولوژی :

   1-  دکتر رقیه همدانی (متخصص ارولوژی)

   2- دکتر حسن یاری (متخصص ارولوژی وعضو هیئت علمی)

   3- دکتر رضا دهقانی اطهر (متخصص ارولوژی وعضو هیئت علمی)

   4-دکتر رضا شاهرخی دماوند(متخصص ارولوژی)

   5-دکتر فرشید اسماعیلی (متخصص ارولوژی)

ج-اعضای گروه جراحی اعصاب:

  1-دکتر بهروز محمدی (متخصص جراحی مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی)

  2-دکتر احمد ایروانی (متخصص جراحی مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی)

  3-دکتر بابک محبوبی (متخصص جراحی مغز و اعصاب )

 3-گروه بیهوشی:

  مدیر گروه:دکتر محمدرضا جمشیدی

 


دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 1

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 2

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 3

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 4

-------------------------------------------

برنامه کشیک دستیاران گروه بیهوشی

  اعضای گروه بیهوشی :

  1-دکتر محمدرضا جمشیدی (متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی)

  2-دکتر محمد حسین بروجردی (متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی)

  3-دکتر مجید انصاری (متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی)

  4- دکتر محمدعلی سرداری (متخصص بیهوشی )

  5- دکتر ترانه نقیبی (متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی)

  6- دکتر محمدرضا زراعتی (متخصص بیهوشی)

  7- دکتر سعید جلیلی  (متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی)

  8-دکتر مهدی قائمی (متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی)

  9- دکتر میترا حجت انصاری (متخصص بیهوشی)

4- گروه رادیولوژی:

مدیر گروه: دکتر بهزاد معماری


برنامه های مدون 

برنامه آموزشی دانشجویان رادیولوژی

اعضای گروه :

  1- دکتر بهزاد معماری (متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی)

  2- دکتر مسعود محمدیان  (متخصص رادیولوژی)

  3-دکتر مهدی محمدی فر(متخصص رادیولوژی)

  4-دکتر ایوب جهانبخشی (متخصص رادیولوژی)

5-گروه زنان وزایمان:

مدیر گروه: دکتر فرناز محمدیان

برنامه دانشجویان واحد تئوری زنان


برنامه های مدون 

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 1

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 2

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 3

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 4

----------------------------

برنامه کشیک دستیاران گروه زنان

برنامه کشیک کارورزان گروه رنان

برنامه روتیشن دستیاران گروه زنان

برنامه روتیشن کارورزان گروه  زنان

اعضای گروه :

1-دکتر فرناز محمدیان (فلوشیپ نازایی و عضو هیئت علمی)

2- دکتر بهناز مولایی  (متخصص زنان - زایمان و عضو هیئت علمی)

3- دکتر هاله رحمانپور  (فلوشیپ نازایی و عضو هیئت علمی)

4- دکتر پروین تدین (متخصص زنان - زایمان و عضو هیئت علمی)

5-دکتر افسانه علی مدد تفرشی (متخصص زنان - زایمان و عضو هیئت علمی)

6- دکتر ربابه حاتمی (متخصص زنان - زایمان و عضو هیئت علمی)

7-دکتر حمیده غلامی (متخصص زنان - زایمان و عضو هیئت علمی)

8-دکتر رقیه اسکندری (متخصص زنان - زایمان)

9-دکتر مینا هنربخش (متخصص زنان - زایمان)

10-دکتر رومینا زوارنیا(متخصص زنان - زایمان)

6-گروه اطفال:

مدیر گروه: دکتر فرزانه معزی


برنامه تئوری اطفال 93

برنامه های مدون 

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 1

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 2

دستورالعمل محدوده فعالیت دستیار سال 3

----------------------------

برنامه کشیک دستیاران گروه اطفال

برنامه کشیک کارورزان گروه اطفال

برنامه روتیشن دستیاران گروه اطفال

برنامه روتیشن کارورزان گروه اطفال

اعضای گروه :

1- دکتر فرزانه معزی (متخصص اطفال و عضو هیئت علمی)

2- دکتر زهره ترابی (متخصص اطفال و عضو هیئت علمی)

3- دکتر اصغر مرزبان (فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی)

4- دکتر علی کوشا  (متخصص اطفال و عضو هیئت علمی)

5- دکتر کامبیز داوری (فوق تخصص خون و عضو هیئت علمی )

6- دکتر منصور صادق زاده  (متخصص اطفال و عضو هیئت علمی)

7- دکتر فردین اسدی  (متخصص اطفال و عضو هیئت علمی)

8- دکتر بهناز فلک افلاکی ( فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار و عضو هیئت علمی)

9- دکتر عاکفه احمدی افشار (فوق تخصص آسم و آلرژی و عضو هیئت علمی)

10- دکتر پریسا خوشنویس (متخصص اطفال)

11- دکتر علی نقی کاظمی (متخصص اطفال و عضو هیئت علمی)

12- امین اله شیخ الیاء لواسانی (فوق تخصص نوزادان)

13- دکتر حسین بابایی (متخصص اطفال)

14-دکتر مجتبی کمالی اقدم (فوق تخصص عفونی و عضو هیئت علمی)

15- دکتر پاشا مساعد(فوق تخصص قلب و عضو هیئت علمی)

16-دکتر رقیه غفاری (فوق تخصص قلب و عضو هیئت علمی)

17-دکتر ناهید جعفری (فوق تخصص نوزادان)

18-دکتر شاهرخ دیوانی  (فوق تخصص نوزادان)

19-دکتر ربیع فرد(متخصص اطفال)

20-دکتر عزیزی (متخصص اطفال)

21- دکترمهدی حسینی (فوق تخصص قلب کودکان)

7-گروه قلب و عروق:

مدیر گروه: دکتر خلیل محمودی

برنامه های آموزشی بخش قلب

 


برنامه های مدون 

اعضای گروه :

1- دکتر خلیل محمودی (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و عضو هیئت علمی)

2- دکتر مرتضی متدین (متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی)

3- دکتر سپیده سخنور (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و عضو هیئت علمی )

4- دکتر رضا حسن زاده ماکویی (متخصص قلب و عروق و  عضو هیئت علمی)

5- دکتر حسن آهنگر (فوق تخصص قلب و عروق و  عضو هیئت علمی)

6-دکتر شقایق رشیدی (متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی)

7-دکتر رضا مددی (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و عضو هیئت علمی )

8-گروه طب اورژانس

مدیر گروه :دکتر داریوش تقی لو

1-دکتر داریوش تقی لو (متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی )

2-دکتر هوشیار مولایی(متخصص طب اورژانس)

3-دکتر قاسم دخت وصی(متخصص طب اورژانس)

4-دکتر محمدرضا عاقلی فر(متخصص طب اورژانس)

5-دکتر علی رضا زراعت چی(متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی )

 

    بازگشت به صفحه قبل

دفعات مشاهده: 23056 بار   |   دفعات چاپ: 3685 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 156 بار   |   0 نظر
::
آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزش درمانی آیت اله موسوی .... شماره تماس: 33130000-024 .... دورنگار: 33131203-024 .... آدرس پست الکترونیکی: mousavihospital@zums.ac.ir