[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
حوزه ریاست::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت آموزشی::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
تماس با ما::
همایش اختلالات اندام فوقانی::
::
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: معرفی واحد تغذیه ::

نام واحد :

واحد تغذیه

نام و نام خانوادگی مسئول واحد:

خانم کتایون زمانی

عنوان پست :

کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی

شماره تماس :

33130637

مسیر دستیابی :

زیر زمین دوم

تغذیه عاملی موثر در پیشگیری از بروز، پیشرفت و به ویژه درمان بیماری ها به شمار می رود. در طول بیماری جذب مواد مغذی مختل شده و نیاز به این مواد افزایش می یابد. از طرف دیگر بی اشتهایی سبب کاهش دریافت بیمار علیرغم افزایش نیاز او می شود.
ارائه رژیم غذایی مناسب به بیماران در زمان بستری و آگاهی آنان از برنامه غذایی خود در هنگام ترخیص از بیمارستان، سبب عدم پیشرفت بیماری، تسریع روند بهبود، کاهش هزینه های درمانی، ارتقاء کیفیت درمان و نهایتاً ارتقاء سلامت جامعه می گردد
1- واحد تغذیه به علت ارائه مشاوره های تغذیه و رژیم درمانی و  انجام کار بالینی در بخش های پارا کلینیکی باید تعریف و کنجانده شود( طبق ساختار وزارت بهداشت )
2- پست سازمانی مسئول تغذیه: کارشناس تغذیه
فعالیت ها و خدمات بخش تغذیه در بیمارستان شامل دو قسمت 

 الف) تغذیه بالینی و ارائه مشاوره های تغذیه و رژیم درمانی  

 ب) مدیریت خدمات غذایی بخش تغذیه اعم از تهیه و پخت و سرو غذا  میباشد

 اهم شرح وظایف مسئول واحد :

 تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان
 تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان (شامل خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده
سازی، طبخ، نگهداری و توزیع غذا ...)
 نگهداری، پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بیمارستان
تعامل نزدیک با کارشناسان تغذیه معاونت درمان مربوطه جهت برنامه ریزی های مرتبط
 همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت
کارکنان بخش تغذیه
 همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت اماکن ارائه
خدمات غذایی و تامین ایمنی کارکنان و محیط
 همکاری با سایر بخش های اجرایی از جمله اعضاء تیم درمان، پرسنل بخش تغذیه و مقام مافوق در
جهت بهبود ارائه خدمات غذایی
 مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای تحت پوشش جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات 
تغذیه ای
 شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
 برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی
 سرپرستی و نظارت بر فرآیند تهیه، دریافت و خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی و انتقال مواد
غذایی خام یا فرآوری شده، آماده سازی محلول گاواژ، طبخ، نگهداری غذای آماده یا غذاهای باقیمانده،
توزیع غذا و میان وعده ها
تهیه شرح وظایف سرآشپز، آشپز، کمک آشپز، متصدی توزیع غذا و ظرفشو و سایر پرسنل کمکی در
مدیریت خدمات غذایی
 تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل و بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
 مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه
و تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی
 اجرای استاندارد های اعتباربخشی بخش تغذیه در بیمارستان
 تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی به شکل دوره ای در صورت نیاز
 جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی


شرح وظایف کارشناس مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان

 تهیه و تدوین فرآیند مشاوره تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
 نگهداری و به روز رسانی و اجرای دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
 هماهنگی و همکاری منظم با تیم درمانی(پزشکان، پیراپزشکان) در برنامه ریزی درمان بیماران
 هماهنگی و همکاری با کارشناس مدیریت خدمات غذایی و سایر کارشناسان بخش تغذیه انجام تحقیقات
کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره تغذیه
 شرکت در دوره های آموزشی به نظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
 برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بهداشت و تغذیه برای پرسنل واحد مدیریت خدمات
غذایی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
 تهیه و تدوین متون آموزشی تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
 آموزش بیماران و همراه بیمار در خصوص رژیم غذایی بیمار به شکل حضوری و ثبت در فرم
آموزش
 نظارت بر تشکیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری
 نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده
 نظارت بر نحوه تهیه محلول های گاواژ و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران
 ارزیابی تغذیه ای بیماران واجد شرایط بر اساس فرم های ارزیابی تخصصی اولیه و نهایی و ارائه مشاوره
به آنها
 تکمیل فرم ارزیابی تخصصی نهایی و ارائه مشاوره به موارد درخواستی از سوی پزشک
 ارائه خدمات مشاوره ای بر اساس دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی
 برنامه ریزی تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی منحصر به فرد بیمار واجد شرایط
 توجه به عادات فرهنگی، مذهبی و علایق غذایی بیمار در تنظیم برنامه غذایی بیمار بستری
 پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضاء تیم درمان بر اساس مراقبت تغذیه ای ارائه
شده
 تنظیم فرمول تهیه گاواژ بیمار واجد شرایط 
 نظرسنجی رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان
 برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و انعکاس به سطوح مافوق
 جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی
 ارزیابی کیفی نحوه ارائه مشاوره تغذیه و تنظیم گزارش کار در مورد کمیت و کیفیت خدمات مشاوره
تغذیه ای، پیشرفت ها و مشکلات به مقام مافوق
 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

**^^**^^**^^**^^**^^**^^**^^**^^**^^**

دفعات مشاهده: 11679 بار   |   دفعات چاپ: 1052 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
::