دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضاء کمیته

اعضاء کمیته پژوهش در آموزش

  

  

  

دکتر فرهاد رمضانی بدر

دکترای آموزش پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ایمیل: ramazanibadr@zums.ac.ir

AWT IMAGE  

 

  

  دکتر مهین گنج خانی

 دکترای فیزیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

  ایمیل: ghanjkhani@zums.ac.ir

  

AWT IMAGE 

  

  دکتر محمدمسعود وکیلی

دکترای آموزش بهداشت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

ایمیل: vakili.mm@gmail.com

  

  

AWT IMAGE 

  دکتر فرامرز دوبختی

 دکترای فارماسیوتیکس، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

ایمیل:  fdobakhti@zums.ac.ir

  

AWT IMAGE 

    

دکتر کوروش امینی

دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 ایمیل:  korosh@zums.ac.ir   

  

AWT IMAGE 

  

دکتر محمدرضا دین محمدی

 دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

ایمیل:  mdinmohammadi@zums.ac.ir

  

AWT IMAGE 

  

دکتر گیتی کریمخانلوئی

 دکترای آموزش زبان انگلیسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

 ایمیل: ghiti@zums.ac.ir

  

AWT IMAGE 

  

  دکتر مریم خزائی پول

 دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

 ایمیل: maryamkhazaee@zums.ac.ir

  

AWT IMAGE 

  

دکتر آذین نوریان

 دکترای تخصصی ارتودنسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

 ایمیل:a.nourian @zums.ac.ir

  

AWT IMAGE 

دکتر سعید امانلو

  دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

 ایمیل:s.amanloo@zums.ac.ir

  

خانم نسرین جهانگیری

  کارشناس پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

  


دفعات مشاهده: 3234 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر