دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

جلسه مشترک با آموزش وپروش وهمکاران مرکز بهداشت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۲۸ | 

دفعات مشاهده: 5015 بار   |   دفعات چاپ: 364 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر

کمیته دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۲۸ | 

  سال 91

  صورتجلسه 17/2 /91: تشکیل اولین کمیته دانشگاهی طبقه بندی دانشگاههای علوم پزشکی،انجام پیگیریهای مقدماتی شروع طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، گزارش دهی آخرین وضعیت مدارس مروج سلامت در شهرستانها توسط کارشناس مسئولین واحدها، بازآموزی بسته خدمتی پزشک و غیر پزشک ،سایر موارد

  صورتجلسه 27/6 /91: مدارس مروج سلامت،موضوعات کمیته منطقه ای، بررسی روند تیم سنجش و چگونگی انجام معاینات در سایر مقاطع،سایر موارد

  صورتجلسه 4 /11/91: پیگیری مصوبات جلسه قبل ، ارائه پیشنهادات چک لیستهای تدوین شده توسط واحد ، پدیکلوزیس،سایر

  صورتجلسه 13/9 /91: طرح مصوبات کمیته منطقه ای و ملی،گزارش عملکرد hps درسال 90-91، تحلیل آماری معاینات بدو ورود تیم سنجش،برنامه های واحد سلامت دهان ودندان در مدارس ،سایر

  صورتجلسه 20/12/91: پیگیری مصوبات جلسه قبل ، طرح مصوبات کمیته ملی ومنطقه ای،ارائه گزارش روند اجرای hps درمدارس سالجاری،ارائه گزارش وضعیت نهایی مدارس hps سال گذشته ، سایرموارد

  سال 92

  صورتجلسه 12/2 /92: پیگیری مصوبات جلسه قبل،ارائه گزارش روند اجرای hps درمدارس سال جاری،ارائه گزارش وضعیت پدیکلوزیس درسال گذشته ،سایر موارد

  صورتجلسه 9 /4 /92: پیگیری مصوبات جلسه قبل،ارائه گزارش روند اجرای طرح سنجش در سالجاری، hps و طرح برنامه در کارگروه سلامت وامنیت غذایی،سایرموارد

صورتجلسه  4 /6 /92: نشست کمیته های ده گانه دانشگاهی

صورتجلسه  22/7 /92:

صورتجلسه 5 /9 /92: پیگیری مصوبات قبل ، خود مراقبتی،گزارش HPS ، بازدید گروهی و...

صورتجلسه 10/11/92: پیگیری مصوبات قبل،پدیکلوز،گزارش عملکرد HPS

صورتجلسه 19/12/92: بازدید از دو واحدبهداشتی،پیگیری مصوبات قبل،ارائه گزارش بازدید ها،ارائه گزارش پرونده الکترونیک

صورتجلسه  31/02 /93:

صورتجلسه 18/05/93:

صورتجلسه 17/09/93


دفعات مشاهده: 5406 بار   |   دفعات چاپ: 531 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظر

کمیته استانی مدارس مروج سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۲۸ | 

دفعات مشاهده: 5307 بار   |   دفعات چاپ: 390 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 24 بار   |   0 نظر

کمیته ملی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۱۶ | 

دفعات مشاهده: 5122 بار   |   دفعات چاپ: 374 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 31 بار   |   0 نظر

کمیته منطقه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲۶ | 

  سال 91

  تقویم جلسات کمیته منطقه ای برنامه

  صورتجلسه 31/1/91: بررسی ، بازنگری ، و تصویب اساسنامه کمیته،معرفی و انتخاب نماینده منطقه دانشگاهی،تهیه و تصویب تقویم جلسات،سایر موضوعات مرتبط با منطقه،بررسی مسائل و مشکلات اجرایی طرح سنجش و تدوین راهکارهای اصلاحی،بررسی مشکلات و تدوین برنامه زمانبندی ممیزی مدارس مروج در مناطق دانشگاه و دانشکده های منطقه

  صورتجلسه 21و20/4/91: پیگیری مصوبات جلسه قبل،بررسی روند اجرای مدرسه مروج سلامت ، مشکلات ،راهکارها و تدوین زمان بندی نهایی پایش همسان، بررسی و تصویب نهایی شرح وظایف اعضای تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده شهری،بررسی و تصویب چک لیست برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سطوح مختلف،بررسی مشکلات ساختاری و ارائه راهکارهای اجرایی جهت تقویت ساختار،بررسی مسائل و برنامه های منطقه 3 و برنامه های مشترک مورد نیاز

 صورتجلسه 3و2/7/91:پیگیری مصوبات جلسه قبل،یکسان سازی فرم ها و روند فعالیتها،تدوین و تصویب نهائی فرایندها،نهائی کردن جدول مدیریتی کمیته منطقه 3 ،بررسی مسائل و برنامه های منطقه 3 و برنامه های مشترک مورد نیاز از جمله مدارس مروج سلامت 

 صورتجلسه 2و3/12/91: پیگیری مصوبات جلسه قبل،بررسی روند اجرای فرایندها در واحدهای محیطی ،نهائی کردن چک لیستهای پایش برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سطوح مختلف،نهائی کردن بسته مدیریت مالی فرایندهای سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس،بررسی  چالش های موجود فرآیندهای فنی و اجرایی حوزه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس،نهائی کردن ساختار سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ،بررسی مسائل و برنامه های منطقه 3 و برنامه های مشترک مورد نیاز

  سال 92

 


دفعات مشاهده: 5204 بار   |   دفعات چاپ: 493 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 38 بار   |   0 نظر