:: بایگانی بخش اولین نوزاد حاصل از عمل آی وی اف در کلینیک ناباروری و آی وی اف دانشگاه علوم پزشکی زنجان متولد شد : ::
:: اولین نوزاد حاصل از عمل IVF در کلینیک ناباروری و IVF دانشگاه علوم پزشکی زنجان متولد شد - ۱۳۹۴/۱۱/۶ -