:: بایگانی بخش تصاویر آیین تجلیل از بازنشستگان: ::
:: تصاویر آیین تجلیل از بازنشستگان - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ -