:: بایگانی بخش اطلاعیه ها: ::
:: برگزاری ششمین دوره ارزیابی صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی - ۱۳۹۶/۳/۲ -
:: آزمون صلاحیت بالینی - ۱۳۹۵/۲/۲۱ -
:: اطلاعیه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی - ۱۳۹۵/۲/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آمادگی آزمون - ۱۳۹۵/۲/۱۲ -
:: زمان و مکان برگزاری آزمون سال 94 - ۱۳۹۵/۲/۱۲ -
:: اعلام نتایج آزمون صلاحیتهای بالینی - ۱۳۹۵/۲/۱۲ -