:: بایگانی بخش عیادت خادمین حرم رضوی از بیماران مرکز آموزشی درمانی به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت : ::
:: عیادت خادمین حرم رضوی از بیماران مرکز آموزشی درمانی به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت - ۱۳۹۵/۵/۲۴ -