:: بایگانی بخش اخبار و رویدادها: ::
:: شرکت در همایش - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: جلسه هماهنگی اعضا - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: عضویت در گروه داوری - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: ثبت نام در دومین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: برنامه زمانی روز همایش - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: قابل توجه ارائه دهندگان پوستر - ۱۳۹۵/۸/۲۰ -
:: هشدار در خصوص صدور گواهی ارائه مقاله - ۱۳۹۵/۸/۱۹ -
:: دستورالعمل ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: برنامه زمان بندی ارائه مقالات در روز همایش - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: اعلام نتایج داوری مقالات - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: انتخاب داوران دانشجویی همایش - ۱۳۹۵/۶/۸ -