:: بایگانی بخش صعود بانوان مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی به قله سبلان ((سلطان ساوالان)): ::
:: صعود بانوان مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی به قله سبلان ((سلطان ساوالان)) - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -