:: بایگانی بخش نظارت بر درمان: ::
:: اولین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان خدابنده - ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ -
:: اطلاعیه :واحد نظارت رسیدگی به شکایات مردمی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خدابنده - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ -
:: ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان خدابنده برگزار گردید. - ۱۳۹۱/۱۲/۶ -
:: اطلاعیه ستاد انتخابات نظام پزشکی شهرستان خدابنده - ۱۳۹۱/۱۲/۳ -
:: جلسه توجیهی کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان خدابنده - ۱۳۹۱/۱۲/۱ -
:: جلسه هماهنگی امورانتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان خدابنده - ۱۳۹۱/۱۲/۱ -
:: اعلام اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی شهرستان خدابنده - ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ -
:: عملکرد - ۱۳۸۷/۱۱/۱ -