:: بایگانی بخش اخبار جشنواره ها: ::
:: اداره مشاوره کارگاه آموزشی در دانشکده پرستاری برگزار کرد - ۱۳۹۳/۸/۲۲ -
:: دعوت آقای سعید احمدی سرپرست تربیت بدنی دانشگاه در مراسم تجلیل از قهرمانان بین المللی با حضور رییس جمهور و وزیر ورزش و جوانان. - ۱۳۹۳/۶/۱۶ -
:: کسب مقام اول عکاسی بخش هنری شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان - ۱۳۹۰/۳/۱۲ -
:: ارسال آثار ادبی و هنری دانشجویان به دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان - ۱۳۹۰/۳/۱۲ -
:: شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان - ۱۳۹۰/۳/۱۲ -