:: بایگانی بخش افراد مبتلا به زخم معده مشکلی در روزه داری ندارند : ::
:: عنوان مصاحبه دکتر فضل الله آیت اللهی - ۱۳۹۰/۵/۱۹ -