:: بایگانی بخش اطلاعیه تجمع اعتراض آمیز در محکومیت جنایات آل خلیفه: ::
:: اطلاعیه تجمع اعتراض آمیز کادر پزشکی در محکومیت جنایات آل خلیفه - ۱۳۹۰/۶/۲۴ -