:: بایگانی بخش ضیافت اندیشه دانشجویان: ::
:: جلسه بازخوانی ضیافت اندیشه دانشجویی - ۱۳۹۱/۷/۱۰ -
:: نمرات درس متون اسلامی - ۱۳۹۱/۵/۲۲ -
:: نمرات درس انقلاب اسلامی - ۱۳۹۱/۵/۲۲ -
:: نمرات درس اخلاق اسلامی - ۱۳۹۱/۵/۲۲ -
:: نمرات متون - ۱۳۹۱/۵/۲۲ -
:: اختتامیه ضیافت - ۱۳۹۱/۵/۱۷ -
:: مصاحبه - ۱۳۹۱/۵/۱۵ -
:: جشن میلاد - ۱۳۹۱/۵/۱۵ -
:: اردوی نیم روزه - ۱۳۹۱/۵/۱۴ -
:: برنامه اهدای خون - ۱۳۹۱/۵/۱۲ -
:: بازدید از مرکز سالمندان - ۱۳۹۱/۵/۱۲ -
:: حضور امام جمعه - ۱۳۹۱/۵/۱۰ -
:: گزارش تصویری - ۱۳۹۱/۵/۹ -
:: گزارش تصویری - ۱۳۹۱/۵/۸ -
:: کرسی آزاد اندیشی - ۱۳۹۱/۵/۷ -
:: شب شعر - ۱۳۹۱/۵/۷ -
:: شبی با شهدا - ۱۳۹۱/۵/۷ -
:: مسابقات ورزشی - ۱۳۹۱/۵/۵ -
:: جشنواره - ۱۳۹۱/۵/۴ -
:: کرسی آزاد اندیشی - ۱۳۹۱/۵/۴ -
:: برگزاری برنامه گعده شاعرانه - ۱۳۹۱/۵/۲ -
:: برگزیده از ضیافت - ۱۳۹۱/۵/۲ -
:: افتتاحیه طرح ضیافت - ۱۳۹۱/۵/۱ -