:: بایگانی بخش سکته های مغزی در افراد مبتلا به فشارخون بالا شش برابر افزایش می یابد: ::
:: سکته های مغزی در افراد مبتلا به فشارخون بالا شش برابر افزایش می یابد - ۱۳۹۱/۴/۱۹ -