:: بایگانی بخش اخبار و اطلاعیه ها : ::
:: معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان: هزینه های درمان زوج های نابارور تحت پوشش نهادهای حمایتی تامین می شود - ۱۳۹۵/۶/۲۱ -
:: اخبار و اطلاعیه های سال 94 - ۱۳۹۴/۱/۹ -
:: اخبار اسفند - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ -
:: اخبار بهمن ماه - ۱۳۹۳/۱۱/۹ -
:: اخبار و اطلاعیه های دی ماه - ۱۳۹۳/۱۰/۳ -
:: اخبار آذر ماه - ۱۳۹۳/۹/۴ -
:: اخبار آبان ماه - ۱۳۹۳/۸/۳ -
:: اخبار مهر ماه - ۱۳۹۳/۷/۳ -
:: اخبار شهریور ماه - ۱۳۹۳/۶/۱ -
:: اخبار مرداد ماه - ۱۳۹۳/۵/۶ -
:: خلاصه عملکرد معاونت درمان در سال 93 - ۱۳۹۳/۴/۳۰ -
:: اخبار تیر ماه معاونت درمان - ۱۳۹۳/۴/۲۲ -
:: بزرگداشت شهید چمران - ۱۳۹۳/۳/۳۱ -
:: طرح تحول نظام سلامت - ۱۳۹۳/۳/۲۷ -
:: خطاهای پزشکی - ۱۳۹۳/۳/۲۷ -
:: کمیته نقل و انتقالات - ۱۳۹۳/۳/۲۶ -
:: جذب نیروی پرستاری در طرح تحول نظام سلامت - ۱۳۹۳/۳/۲۶ -
:: تحول در حوزه سلامت - ۱۳۹۳/۳/۲۵ -
:: ابهامات و مشکلات اجرایی برنامه های طرح تحول نظام سلامت - ۱۳۹۳/۳/۲۵ -