:: بایگانی بخش اخبار و رویدادها: ::
:: برنامه امتحان عملی دروس آناتومی رشته های مختلف علوم پزشکی - ۱۳۹۶/۳/۳۱ -
:: تسلیت و همدردی - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: مراسم تجلیل از بازنشستگی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین برزگر گنجی - ۱۳۹۵/۹/۲۹ -
:: تبریک و تهنیت - ۱۳۹۵/۹/۱۸ -