:: بایگانی بخش آموزش پرسنل : ::
:: دوره آموزشی عمومی (حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام) - ۱۳۹۵/۹/۲۱ -
:: دوره آموزشی مدیریت سبز - ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ -
:: دوره آموزشی ( عمومی ) تغذیه - ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ -
:: دوره آموزشی حقوق شهروندی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ -
:: دوره آموزشی عمومی همکاران رسمی-پیمانی-قراردادی تبصره3 - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ -
:: سایت آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - ۱۳۹۳/۱۱/۲ -
:: برنامه زمانبندی آزمون سلامت روان(عمومی) - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ -
:: منبع آزمون دوره آموزشی غیر حضوری سلامت روان - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ -