:: بایگانی بخش بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر بیگلری ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علیمردانی ا: ::
:: بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر بیگلری ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علیمردانی از بخشهای آی وی اف وا - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ -