دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبارپژوهشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 16 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,668 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: جشنواره ایده های نوآورانه - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ -
:: جلسه دفاع آقای علی حیدری - ۱۳۹۷/۱۰/۶ -
:: جلسه دفاع آقای ایرج نیکویی - ۱۳۹۷/۱۰/۶ -
:: 22مین سمینار داروسازی ایران - ۱۳۹۷/۷/۱۶ -
:: دفاع آقای محمد امین رحمتی - ۱۳۹۷/۷/۱۱ -
:: جلسه دفاع خانم رویا پورنوروز - ۱۳۹۷/۷/۱۱ -
:: جوایز بنیاد ملی نخبگان - ۱۳۹۷/۷/۱۱ -
:: جلسه دفاع خانم زهرا کرمی - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: جلسه دفاع خانم مهرو احمری - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: جلسه دفاع خانم ندا یونسی - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: جلسه دفاع آقای نوید تأویلی - ۱۳۹۷/۵/۱۸ -
:: جلسه دفاع خانم مریم تقی زاد - ۱۳۹۷/۵/۱۸ -
:: جلسه دفاع خانم مهسا سلیمی - ۱۳۹۷/۵/۱۸ -
:: فراخوان جذب دستیار پژوهش - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: Affiliation واحد دانشکده ها - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: جذب دانشجوی دکتری پژوهشی - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ -