دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش بخشهای قالب جدید انگلیسی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 16 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,413 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: International Achievments - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -
:: International Rankings - ۱۳۹۷/۱۰/۳ -
:: contacts list tab - ۱۳۹۷/۳/۱۹ -
:: ZUMS News - ۱۳۹۷/۲/۶ -
:: tabs titr - ۱۳۹۷/۲/۶ -
:: top menu titr - ۱۳۹۷/۲/۶ -
:: ZUMS Journals - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: About Zanjan - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: Office of International Affairs - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: Hospitals - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: left box - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: center box - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: right box - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: photo gallery - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: links tab - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: Scientific News - ۱۳۹۷/۲/۲ -