دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش خبرگزاری ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 900 | تعداد کل بازدید های مطالب: 488,442 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸) - ۱۳۹۸/۱/۳۱ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸) - ۱۳۹۸/۱/۲۸ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۱ فروردین ۱۳۹۸) - ۱۳۹۸/۱/۲۱ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۲ فروردین ۱۳۹۸) - ۱۳۹۸/۱/۲۰ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۸ فروردین ۱۳۹۸) - ۱۳۹۸/۱/۱۸ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۸) - ۱۳۹۸/۱/۱۴ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۸/۱/۱۱ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۸) - ۱۳۹۸/۱/۷ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۳ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۸ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -
:: مانور پدافند غیرعامل در ۷ نقطه شهر زنجان برگزار شد زنجان - ایرنا - مانور پدافند غیر عامل در هفت نقطه شهر زنجان امروز /دوشنبه/ به منظور آمادگی - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -
:: همایش ملی بهداشت محیط در رسانه‌های گروهی (۸ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۸ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۸ اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۸ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (پنجم اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۵ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (دوم اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۲ -
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (یکم اسفندماه ۱۳۹۷) - ۱۳۹۷/۱۲/۱ -
صفحه 1 از 36    
اولین
قبلی
1
...