دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار مرکز

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 878 | تعداد کل بازدید های مطالب: 589,921 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: نمک یددار - ۱۳۹۷/۹/۱۹ -
:: همایش نوزادان - ۱۳۹۷/۹/۱۹ -
:: کانون سلامت - ۱۳۹۷/۹/۱۵ -
:: کمیته اعتیاد - ۱۳۹۷/۹/۱۳ -
:: دیابت - ۱۳۹۷/۹/۶ -
:: ایران اکو - ۱۳۹۷/۹/۴ -
:: مانا - ۱۳۹۷/۹/۳ -
:: دیابت - ۱۳۹۷/۹/۳ -
:: دیده ور - ۱۳۹۷/۹/۱ -
:: دندانپزشکی - ۱۳۹۷/۹/۱ -
:: دیابت ادارات - ۱۳۹۷/۹/۱ -
:: اکو - ۱۳۹۷/۸/۳۰ -
:: امور بانوان - ۱۳۹۷/۸/۲۳ -
:: دیابت - ۱۳۹۷/۸/۲۳ -
:: شورای مامایی - ۱۳۹۷/۸/۲۳ -
:: دیابت - ۱۳۹۷/۸/۲۳ -
:: دیابت - ۱۳۹۷/۸/۲۳ -
:: کمیته بحران - ۱۳۹۷/۸/۱۴ -
:: همایش سل - ۱۳۹۷/۸/۱۳ -
:: هفته تربیت بدنی - ۱۳۹۷/۸/۶ -
:: جلسه بازرسین - ۱۳۹۷/۸/۱ -
:: همایش سلامت - ۱۳۹۷/۸/۱ -
:: هفته سبا - ۱۳۹۷/۷/۳۰ -
:: هفته سبا - ۱۳۹۷/۷/۳۰ -
:: کارگروه - ۱۳۹۷/۷/۳۰ -
صفحه 1 از 35    
اولین
قبلی
1
...