دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد بهداشت محیط

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 11,055 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: جلسه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات - ۱۳۹۵/۵/۷ -
:: توزیع کلر مادر در بین خانوار های سیل زده - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: طرح بازرسی - ۱۳۹۵/۳/۲۲ -
:: طرح بازرسی - ۱۳۹۵/۳/۲۲ -