دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار گروه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 161 | تعداد کل بازدید های مطالب: 75,125 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: جدول زمانبندی ارائه ی گزارش پیشرفت کار سال 1398 - ۱۳۹۸/۱/۲۹ -
:: ارائه ی گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ -
:: ارائه ی گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -
:: برگزاری سلسله سمینارهای دانشجویی شماره 18 - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -
:: سلسله سمینارهای دانشجویی شماره 18 - ۱۳۹۷/۱۲/۵ -
:: برگزاری جلسه ی دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی - ۱۳۹۷/۱۲/۵ -
:: جلسه ی دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی - ۱۳۹۷/۱۲/۵ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ -
:: برگزاری جلسه گزارش پیشرفت کار و سمینار 1 - ۱۳۹۷/۱۱/۴ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار و سمینار 1 - ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ -
:: جلسه ی دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی - ۱۳۹۷/۱۰/۳ -
:: ارائه ی گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۱۰/۳ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۱۰/۳ -
:: برگزاری جلسه ی دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی - ۱۳۹۷/۹/۱۷ -
:: همایش علوم زیستی - ۱۳۹۷/۹/۱۱ -
:: عرض تسلیت - ۱۳۹۷/۸/۲۲ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۸/۲۲ -
:: سری سوم جلسات گزارش پیشرفت کار - ۱۳۹۷/۷/۱۷ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار و معارفه ی دانشجویان جدید الورود - ۱۳۹۷/۷/۱۷ -
:: ارائه ی گزارش پیشرفت پایان نامه و معارفه ی دانشجویان جدیدالورود - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: برگزاری جلسه ی دفاع از پایان نامه ی دکتری تخصصی - ۱۳۹۷/۷/۲ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار و سخنرانی استاد مدعو - ۱۳۹۷/۶/۲۰ -
:: جلسه ی دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی - ۱۳۹۷/۶/۲۰ -
:: برگزاری گزارش پیشرفت کار و سخنرانی استاد مدعو - ۱۳۹۷/۶/۲۰ -
صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1