دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 32,507 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: معرفی کارشناس هیات تخلفات اداری کارکنان - ۱۳۹۳/۴/۱۷ -
:: معرفی رئیس هیات تخلفات اداری کارکنان - ۱۳۹۲/۱/۱۸ -
:: گزارش عملکرد واحد - ۱۳۹۲/۱/۱۷ -
:: صفحه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۲/۱/۱۷ -