دانشگاه علوم پزشکی زنجان- زمانهای خروج از دسترس سایت
زمانهای خروج از دسترس سایت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۳ | 
توجه:
در صورت نیاز به از دسترس خارج شدن سایت، پیشاپیش از طریق همین صفحه با ذکر دلیل اطلاع رسانی خواهد گردید.

تاریخ بازه زمانی  دلیل خروج از دسترس
21/11/95 ساعت 20 الی 22 جابجایی سرور

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.13195.27953.fa
برگشت به اصل مطلب