دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اطلاعیه ها 1
آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/21 | 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در نظر دارد احداث اسکلت ساختمان اداری معاونت غذا و دارو را به مساحت زیربنا در حدود  3100 متر مربع و برآورد تقریبی 19000 میلیون ریال  به شرح ذیل را به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا استان و تجربیات مفید، توان فنی وعلمی لازم و مرتبط با موضوع مناقصه واگذار نماید. بدین منظور از شرکتهای دارای صلاحیت و ظرفیت آزاد دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی به ستاد مر کزی دانشگاه مراجعه نمایند.
مشخصات و توضیحات کلی:
  1. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت14:00) مورخه 28/04/1397
  2. محل دریافت اسناد:  
  • بصورت حضوری: زنجان- ضلع شمالی میدان آزادی- ابتدای خیابان جمهوری اسلامی- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان- دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای  عمرانی
  1. مهلت تسلیم پیشنهادها:از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت14:00)  مورخه 13/05/1397  
  2. محل تسلیم پیشنهادها: زنجان- ضلع شمالی میدان آزادی- ابتدای خیابان جمهوری اسلامی- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان- مدیریت حراست
  3. تاریخ وساعت بازگشایی پاکتهای ارزیابی: ساعت9:00 صبح مورخه 14/05/1397  در محل دفتر  معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  می باشد.
  4. ارائه مدارک و اسناد مربوطه هیچ گونه حقی را برای شرکتها ایجاد نخواهد کرد.
  5. هزینه چاپ و تکثیر اسناد ارزیابی بر عهده متقاضیان می باشد.
  6. هزینه چاپ فراخوان بر عهده دانشگاه می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.14889.34173.fa
برگشت به اصل مطلب