دانشگاه علوم پزشکی زنجان- بخشهای قالب جدید انگلیسی
contacts list tab

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/19 | 
Tel:                 0098-24-33420651-9

Address:        Central Office of Zanjan University of Medical Sciences, Azadi Sq. Zanjan, Iran.President Office:                             Tel: 0098-24-33424771          Email: riasat@zums.ac.ir


Office of International Affairs:      Tel: 0098-24-33165395          Email: info@zums.ac.ir
 

Deputy of Education:                     Tel: 0098-24-33156370          Email: education@zums.ac.ir


Deputy of Treatment:                    Tel: 0098-24-33567407          Email: treatment@zums.ac.irDeputy of Research:                      Tel: 0098-24-33420677          Email: Research@zums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.15115.33550.fa
برگشت به اصل مطلب