دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
به ریاست دکتر حسن امین‌لو جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکیل شد به ریاست دکتر حسن امین‌لو جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکیل شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۶ | به ریاست دکتر حسن امین‌لو
جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکیل شد
جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان به ریاست مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیات‌های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وب‌دا – زنجان- روز دوشنبه چهارم تیرماه 97 اولین جلسه هیات امنا در سال جاری به ریاست دکتر حسن امین‌لو مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیات‌های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و، با حضور رییس دانشگاه، اعضای هیات امنا و نمایندگان معاونت‌های وزارتی در محل دبیرخانه مرکزی هیات امناء وزارت متبوع، تشکیل شد
ابتدا دکتر امین لو گزارشی از وضعیت و اقدامات وزارت متبوع در حوزه سلامت بیان نمود سپس هریک از اعضا هیات امنا مواردی در خصوص دانشگاه بیان کردند
دکتر قزلباش با ارائه گزارش از وضعیت شاخص های عملکردی در سال 96 به بیان برنامه ها در سال 97 اشاره نمود در ادامه دکتر رئوف مدیر پایش بر نامه عملیاتی وزارت متبوع گزارشی از وضعیت برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 96 ارائه کرد.

در ادامه جلسه دستور کار پیشنهادی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش عملکرد شاخص‌های دانشگاه در سال 1396، گزارش عملکرد بودجه تفصیلی 1396 و سایر پیشنهادات به تصویب رسید .
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.33951.fa
برگشت به اصل مطلب