دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
ارتباط تلفنی مستقیم رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با مردم از طریق خط تلفنی ۱۱۱ سامد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | 

ارتباط تلفنی مستقیم رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با مردم
 از طریق خط تلفنی ۱۱۱ سامد
در راستای تکریم ارباب رجوع و تحقق اهداف دولت الکترونیک؛ ارتباط تلفنی مستقیم رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با مردم در استانداری زنجان انجام خواهد شد.
پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وب‌دا – زنجان – ساعت ۱۰:۱۵ صبح دوشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۷ دومین ارتباط تلفنی مستقیم دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان با مردم، از طریق خط تلفنی ۱۱۱ سامد، با همراهی کارشناس سامد دانشگاه انجام خواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.36698.fa
برگشت به اصل مطلب