دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط مستقیم با مردم به درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده پاسخ داد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 

رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط مستقیم با مردم
به درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده پاسخ داد
رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دومین ارتباط تلفنی مستقیم با مردم از طریق خط تلفنی ۱۱۱ سامد، به درخواست‌ها، مشکلات و انتظارات مطرح شده در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پاسخ داد.
پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وب‌دا – زنجان – دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان صبح دوشنبه هفدهم دی‌ماه ۱۳۹۷ در دومین ارتباط تلفنی مستقیم با مردم از طریق خط تلفنی ۱۱۱ سامد، با همراهی کارشناس سامد دانشگاه در استانداری به درخواست‌ها، مشکلات و انتظارات مطرح شده از سوی مردم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پاسخ داد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.36744.fa
برگشت به اصل مطلب