دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
باحضورقائم مقام وزیر دراموردانشگاهها؛ نشست مشورتی و راهبردی دانشگاه برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | 
باحضورقائم مقام وزیر دراموردانشگاهها؛
 نشست مشورتی و راهبردی دانشگاه برگزار شد
به گزارش و ب دا – زنجان؛ نشست مشورتی و راهبردی هیأت رئیسه و شورای دانشگاه با حضوردکترسیدحسن امامی رضوی قائم مقام وزیردراموردانشگاهها  روزسه شنبه 16 بهمن ماه برگزار شد.
دکترقزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ضمن اشاره برتدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آن را اولین قدم دربرنامه های دانشگاه عنوان نمود و گفت : برنامه استراتژیک دانشگاه درحال بازنگری است ودرهمین راستا نیزدرهمه حوزه ها نقشه راه تعیین شده وامیدواریم برنامه استراتژیک دانشگاه نیز به صورت سندمکتوب تدوین شود.
وی  هوشمند سازی را از محور های اصلی در برنامه های آینده در دانشگاه برشمرد و گفت: سعی داریم سندهوشمند سازی دانشگاه را نیز در آینده ای نزدیک درهمه حوزه هاداشته باشیم.
 دکترمهدی قائمی معاون آموزشی دانشگاه نیزدرسخنانی توسعه آموزش بین رشته ای ، مرجعیت علمی، ارتقاء آزمونها مختلف و بین المللی سازی را زا جمله بسته های تحول درآموزش در دانشگاه  برشمرد .
در ادامه قائم مقام وزیر در استان ضمن استماع نظرات و دیدگاههای حاضرین راهنماییهای لازم را    ارائه نموده و راجع به مسایل وموضو عات مطرح شده درجلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.  
  
 


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.37264.fa
برگشت به اصل مطلب