دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار دانشگاه
گزارش تصویری بازدید دکتر مهراسبی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژ های عمرانی 980218 گزارش تصویری بازدید دکتر مهراسبی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژ های عمرانی 980218

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=1.66.39007.fa
برگشت به اصل مطلب